icon-search
header_header_account_imgTài khoản
header-icon-location

Giao đến:

Bạn muốn giao hàng tới đâu?

Tài khoản đăng nhập phải là tài khoản (email) đã đăng ký chương trình Tiếp Thị Liên Kết. Tài khoản này có thể đăng nhập trên tất cả các nền tảng của Tiki, bao gồm: - Ứng dụng di động Tiki (app) - Trang mua sắm Tiki.vn - Affiliate Portal: https://affiliate.tiki.com.vn (chỉ dành riêng đối tượng đăng ký dưới tài khoản Influencers / KOLs) Link tiếp thị liên kết chỉ có thể được lấy khi Quý Đối Tác đăng nhập đúng tài khoản đã được đăng ký. Link tiếp thị liên kết chuẩn sẽ có cấu trúc "ti.ki".

Lưu ý: bạn chỉ có thể lấy link trên trang Tiki.vn. Vui lòng truy cập ứng dụng di động để xem báo cáo và các chương trình ưu đãi của Nhãn Hàng. Bước 1: Cài đặt Extension trên máy tính của bạn theo đường dẫn: https://bit.ly/3zaHPNt Bước 2: Tại bất kỳ trang nào trên Tiki.vn, nhấn biểu tượng Extension như hình dưới đây

Ưu điểm của Portal là cho phép kiểm tra được tình trạng thỏa thuận, thông tin hoa hồng chi tiết cho từng đơn hàng. Hệ thống này cũng cho phép Quý Đối Tác tự đặt tên & đánh dấu các chương trình theo nhu cầu quản lý, phù hợp cho các mô hình hoạt động theo nhóm.

Lấy Link Cho Một Trang Bất Kỳ

*Chú thích: Tên Chiến Dịch và Nội Dung quảng cáo: có thể được đặt theo tên của mỗi Admin và tháng chạy campaign / Hoặc bất cứ cách đặt tên nào dễ quản lý cho Quý Đối Tác. Mã chiến dịch: tương tự, Quý đối tác có thể thay đổi theo nhu cầu quản lý Admin hoặc quản lý các chiến dịch quảng cáo. Có thể bỏ qua bước này. Tiki URL: Điền đường link đích bất kỳ trên Tiki mà Quý Đối Tác muốn giới thiệu sau đó nhấn “Tạo” Thêm: Mỗi admin có thể tạo được nhiều link khác nhau trên cùng một giao diện bằng cách nhấn chọn “Thêm”

Lấy Link Của Chương Trình Nhãn Hàng

Các chương trình Ưu Đãi là các chương trình do Tiki đề xuất và được các nhãn hàng hỗ trợ với mức hoa hồng cao hơn mức cơ bản. Bước 1: Chọn “Lấy liên kết” và “Ưu đãi thương hiệu” Bước 2: Chọn “Tạo liên kết” với bất kỳ chiến dịch nào Quý Đối tác muốn tạo link.

Bước 3: Kiểm tra thông tin chiến dịch và hoa hồng của chiến dịch “Mã chiến dịch”: Quý đối tác có thể thay đổi theo nhu cầu quản lý Admin hoặc quản lý các chiến dịch quảng cáo. Có thể bỏ qua bước này. Bước 4: Nhấn chon “Tạo” để lấy Link