Đăng Nhập / Đăng Ký
LP-Top-final.png
label-1.png
banner-icon3.png

* Kích hoạt thẻ chỉ dành cho khách hàng đã được duyệt thẻ: Khách hàng cần đăng nhập chính xác vào tài khoản Tiki đã được dùng để đăng ký thẻ Sacombank Tiki Platinum ban đầu