Đăng Nhập / Đăng Ký

Ở Bước 4, khách hàng vui lòng chọn 1 trong các phương thức thanh toán qua thẻ ghi nợ Citibank với 6 số đầu Bin: 559929 hoặc 529766

Chương trình chỉ áp dụng cho Thẻ ghi nợ Citibank với 6 số đầu Bin: 559929 hoặc 529766

* Chương trình không áp dụng cho sản phẩm rượu, sữa, sản phẩm dịch vụ số