Tập truyện này gồm 6 truyện nhỏ đúng không? và tên những truyện nhỏ là gì vậy Tiki?

Các câu trả lời

0

Thích

Tiki

Tập này có 3 truyện nhỏ như hình bìa nha bạn.

Thích