Đăng Nhập / Đăng Ký

Lập Trình:

65 kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao
Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao
(175)
91.100 ₫
-33%
Python cơ bản
Python cơ bản
(183)
125.000 ₫
Combo Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao + Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng (2 quyển)
Combo Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao + Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng (2 quyển)
(59)
223.900 ₫
-20%
Freeship
Lập trình hướng đối tượng JAVA core dành cho người mới bắt đầu học lập trình
Lập trình hướng đối tượng JAVA core dành cho người mới bắt đầu học lập trình
(113)
189.000 ₫
-37%
Sách Lập trình với Scratch 3.0 (Dành cho học sinh 8-14 tuổi)
Sách Lập trình với Scratch 3.0 (Dành cho học sinh 8-14 tuổi)
(40)
190.000 ₫
-5%
An Toàn Dữ Liệu - Mã Hóa Bảo Mật Thông Tin, An Ninh Cơ Sở Dữ Liệu Và An Ninh Mạng
An Toàn Dữ Liệu - Mã Hóa Bảo Mật Thông Tin, An Ninh Cơ Sở Dữ Liệu Và An Ninh Mạng
(13)
129.000 ₫
-1%
Bộ sách Thế giới Hacker và An Toàn Thông Tin Mạng (Tặng Kèm Bookmark Hoa Lá)
Bộ sách Thế giới Hacker và An Toàn Thông Tin Mạng (Tặng Kèm Bookmark Hoa Lá)
(15)
690.502 ₫
-30%
KÝ SỰ BrSE - NHỮNG NẺO ĐƯỜNG NGHỀ BrSE (Triệu Anh Tuấn + Nguyễn Văn Trọng)
KÝ SỰ BrSE - NHỮNG NẺO ĐƯỜNG NGHỀ BrSE (Triệu Anh Tuấn + Nguyễn Văn Trọng)
(33)
118.900 ₫
-29%
Sách Luyện thi hội thi tin học trẻ với Scratch 3.0 bảng A1_Thi kỹ năng lập trình dành cho cấp Tiểu học
Sách Luyện thi hội thi tin học trẻ với Scratch 3.0 bảng A1_Thi kỹ năng lập trình dành cho cấp Tiểu học
(20)
190.000 ₫
-5%
Lập Trình Với C#
Lập Trình Với C#
(23)
103.900 ₫
-17%
Lập Trình Với PLC S7 1200 Và S7 1500
Lập Trình Với PLC S7 1200 Và S7 1500
(19)
101.900 ₫
-22%
Giáo Trình Thực Hành Thiết Kế Kiến Trúc Với  Vray Và Sketchup
Giáo Trình Thực Hành Thiết Kế Kiến Trúc Với Vray Và Sketchup
(7)
106.900 ₫
-21%
Cuốn Sách Hàng Đầu Về Kỹ Thuật Lập Trình  - Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao
Cuốn Sách Hàng Đầu Về Kỹ Thuật Lập Trình - Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao
(6)
121.500 ₫
-10%
Hello World- Làm Người Trong Kỷ Nguyên Máy Móc
Hello World- Làm Người Trong Kỷ Nguyên Máy Móc
(4)
96.900 ₫
-35%
Giáo Trình Thực Hành Kiểm Thử Phần Mềm - Từng Bước Trở Thành Tester Chuyên Nghiệp
Giáo Trình Thực Hành Kiểm Thử Phần Mềm - Từng Bước Trở Thành Tester Chuyên Nghiệp
(8)
92.900 ₫
-26%
Lập Trình Arduino Với IoT-Hệ Vạn Vật Kết Nối
Lập Trình Arduino Với IoT-Hệ Vạn Vật Kết Nối
(8)
114.900 ₫
-21%
Combo bộ sách học lập trình Scratch 3.0 và luyện thi hội thi tin học trẻ
Combo bộ sách học lập trình Scratch 3.0 và luyện thi hội thi tin học trẻ
(4)
540.000 ₫
-10%
Lập Trình Windows Form Và Web Form Với C#
Lập Trình Windows Form Và Web Form Với C#
(8)
112.900 ₫
-25%
Combo sách Luyện thi hội thi tin học trẻ với Scratch 3.0 cấp Tiểu học
Combo sách Luyện thi hội thi tin học trẻ với Scratch 3.0 cấp Tiểu học
(12)
360.000 ₫
-10%
Lập Trình Hệ Thống Nhúng Với RASPBERRY
Lập Trình Hệ Thống Nhúng Với RASPBERRY
(11)
133.900 ₫
-15%
C# Dành Cho Người Bắt Đầu
C# Dành Cho Người Bắt Đầu
(8)
85.900 ₫
-28%
Giáo Trình Thiết Kế Cơ Khí Với SOLIDWORKS Dùng Cho Các Phiên Bản 2019 - 2014
Giáo Trình Thiết Kế Cơ Khí Với SOLIDWORKS Dùng Cho Các Phiên Bản 2019 - 2014
(7)
117.900 ₫
-16%
STEM Với Arduino. Arduino Dành Cho Người Tự Học
STEM Với Arduino. Arduino Dành Cho Người Tự Học
131.900 ₫
-22%
Giáo Trình Thực Hành Excel - Dùng Cho Các Phiên Bản 2019-2016-2013
Giáo Trình Thực Hành Excel - Dùng Cho Các Phiên Bản 2019-2016-2013
(9)
99.900 ₫
-26%
Arduino Và Lập Trình IoT
Arduino Và Lập Trình IoT
(7)
122.900 ₫
-24%
Sách Lập trình ứng dụng di động với App Inventor
Sách Lập trình ứng dụng di động với App Inventor
(3)
242.500 ₫
-3%
Tự học lập trình Scratch
Tự học lập trình Scratch
(10)
220.000 ₫
Freeship
Lập Trình Java Swing Cơ Bản
Lập Trình Java Swing Cơ Bản
(3)
138.600 ₫
-10%
Arduino Và Thiết Bị Bay
Arduino Và Thiết Bị Bay
(2)
136.900 ₫
-20%
Freeship
Java - Hướng dẫn cho người mới học - Tập 2: Lập trình Java
Java - Hướng dẫn cho người mới học - Tập 2: Lập trình Java
125.000 ₫
Combo Code Dạo Kí Sự + Gián Điệp Mạng
Combo Code Dạo Kí Sự + Gián Điệp Mạng
375.500 ₫
-3%
Lập Trình Điều Khiển Xa Với ESP8266, ESP32 Và Arduino
Lập Trình Điều Khiển Xa Với ESP8266, ESP32 Và Arduino
(3)
123.900 ₫
-17%
Giáo Trình Lập Trình C Ứng Dụng
Giáo Trình Lập Trình C Ứng Dụng
(2)
64.300 ₫
-8%
CCNA Sec Labpro
CCNA Sec Labpro
(6)
200.000 ₫
Revit Toàn Tập (Lý Thuyết-Thực Hành)
Revit Toàn Tập (Lý Thuyết-Thực Hành)
(2)
131.900 ₫
-25%
Thiết kế phần mềm và trò chơi giáo dục
Thiết kế phần mềm và trò chơi giáo dục
(3)
300.000 ₫
Lập Trình Iot Với Arduino
Lập Trình Iot Với Arduino
(7)
90.900 ₫
-39%
Sách luyện thi hội thi Tin học trẻ với Scratch 3.0 bảng B1_Thi kỹ năng lập trình cấp Trung học cơ sở
Sách luyện thi hội thi Tin học trẻ với Scratch 3.0 bảng B1_Thi kỹ năng lập trình cấp Trung học cơ sở
(2)
190.000 ₫
-5%
Combo Sách An Toàn Thông Tin : Bóng Ma Trên Mạng + Hacker Lược Sử
Combo Sách An Toàn Thông Tin : Bóng Ma Trên Mạng + Hacker Lược Sử
(2)
545.200 ₫
-6%
Combo sách Luyện thi hội thi tin học trẻ với Scratch 3.0
Combo sách Luyện thi hội thi tin học trẻ với Scratch 3.0
(7)
360.000 ₫
-10%
Sự Thật Về Cuộc Sống Và Con Đường Trở Thành “Tin Tặc” Của Những Con Người Đã Thay Đổi Lịch Sử Phát Triển Của Ngành Công Nghệ: Hacker Lược Sử
Sự Thật Về Cuộc Sống Và Con Đường Trở Thành “Tin Tặc” Của Những Con Người Đã Thay Đổi Lịch Sử Phát Triển Của Ngành Công Nghệ: Hacker Lược Sử
239.200 ₫
-20%
Công Tác Bảo Mật Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên Big Data: Nghệ Thuật Ẩn Mình
Công Tác Bảo Mật Cá Nhân Trong Kỷ Nguyên Big Data: Nghệ Thuật Ẩn Mình
183.200 ₫
-20%
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
(6)
100.900 ₫
-28%
20 bài tập lập trình Scratch.Volume 1
20 bài tập lập trình Scratch.Volume 1
55.000 ₫
Mạng Truyền Thông Công Nghiệp Scada Lý Thuyết - Thực Hành
Mạng Truyền Thông Công Nghiệp Scada Lý Thuyết - Thực Hành
(2)
120.900 ₫
-20%
Combo sách Luyện thi hội thi tin học trẻ với Scratch 3.0 cấp THCS
Combo sách Luyện thi hội thi tin học trẻ với Scratch 3.0 cấp THCS
(6)
360.000 ₫
-10%
CCNA LABPRO VOICE
CCNA LABPRO VOICE
(1)
250.000 ₫
-11%
CCSP LABPRO – IPS & CSMARS
CCSP LABPRO – IPS & CSMARS
(1)
90.000 ₫