Máy này bàn phím có đèn không? Cảm ơn.

Các câu trả lời

0

Thích

Huynh. Nguyen Doan Diep

Chào bạn, sản phẩm không có đèn nên phím bạn nhé. Nếu có nhu cầu về sản phẩm, bạn có thể đặt hàng theo hướng dẫn https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/203807174 hoặc liên hệ hotline 1800-6963 để được hỗ trợ đặt hàng, cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ Tiki.

Thích

0

Thích

Huynh. Nguyen Doan Diep

Chào bạn, sản phẩm không có đèn nền bàn phím bạn nhé. Nếu có nhu cầu về sản phẩm, bạn có thể đặt hàng theo hướng dẫn https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/203807174 hoặc liên hệ hotline 1800-6963 để được hỗ trợ đặt hàng, cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ Tiki.

Thích

0

Thích

Luan (TC). Do Thanh

Chào bạn, sản phẩm này sẽ có đèn bàn phím bạn nhé, bằng cách ấn tổ hợp phím Fn + space (phím cách). Nếu có nhu cầu về sản phẩm, bạn có thể đặt hàng theo hướng dẫn https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/203807174 hoặc liên hệ hotline 1800-6963 (miễn phí) để được hỗ trợ đặt hàng, cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ Tiki.

Thích