Được tặng balo MSI không ạ?

Các câu trả lời

0

Thích

Minh. Phung Vu Uyen

Chào bạn, sản phẩm này hiện tại không có chương trình khuyến mãi kèm quà tặng balo MSI. Nếu sản phẩm có chương trình khuyến mãi tặng kèm quà sẽ có hiển thị ngay trong sản phẩm và giỏ hàng khi bạn đặt hàng bạn nhé. Chào bạn, sản phẩm này hiện tại không có chương trình khuyến mãi kèm quà tặng. Nếu sản phẩm có chương trình khuyến mãi tặng kèm quà sẽ có hiển thị ngay trong sản phẩm và giỏ hàng khi bạn đặt hàng bạn nhé.

Thích