Laptop Truyền Thống:

1 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Loại ổ cứng: SSD

VGA Card: NVIDIA Geforce

Hệ điều hành: Windows bản quyền

Nhà cung cấp: Vi Tính Bảo An

Xóa tất cả