Laptop:

3 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Loại ổ cứng: SSD

VGA Card: NVIDIA GeForce® MX150 2GB GDDR5

Xóa tất cả