Laptop:

1 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

RAM: 8GB

Loại ổ cứng: SSD

VGA Card: Intel HD Graphics 620

Xóa tất cả