Laptop:

2 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

RAM: 8GB

Loại ổ cứng: SSD

VGA Card: AMD Redeon 530

Xóa tất cả