Laptop:

4 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Dung lượng lưu trữ: 512GB

VGA Card: Intel® UHD Graphics 620

Hệ điều hành: Windows bản quyền

Nhà cung cấp: Vi Tính Bảo An

Xóa tất cả