Laptop:

2 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Đánh giá: từ 4 sao

VGA Card: Intel® UHD Graphics 620

Hệ điều hành: Windows bản quyền

Nhà cung cấp: Vi Tính Bảo An

Xóa tất cả