Laptop:

1 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

VGA Card: NVIDIA Geforce

Kích thước màn hình: 14 inch

Cảm ứng: Không

Công ty phát hành: Tin học Sáng Tạo

Xóa tất cả