Cái này có quạt đối lưu ko? Lò này và Lò Nướng Sharp EO-A384RCSV-ST khác nhau gì vậy tiki?

Các câu trả lời

0

Thích

Huy. Le Thi Kim

Chào bạn! Sản phẩm có đối lưu, Về sản phẩm sẽ có những đặc điểm khác nhau về chức năng nhé, thiết kế... Thông tin đến bạn

Thích