Thể Lệ Chương Trình

Bước 1: Cho sản phẩm Combo 2 Bộ Dịu Nhẹ Cho Bé vào giỏ hàng  

Bước 2: Mua đơn hàng bất kì các sản phẩm thuộc ngành hàng Mẹ - Bé   

Bước 3: Thanh toán & Chờ nhận hàng nào!   

* Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết số lượng combo khuyến mãi (giới hạn số lượng combo cho mỗi đơn hàng)

Combo 2 Bộ Dịu Nhẹ cho Bé Giảm 15%

Top các sản phẩm chăm sóc nhà cửa