► Chỉ áp dụng cho một số mã pin energizer

CỤC SẠC GẮN TƯỜNG - SẠC XE HƠI - SẠC ĐA CỔNG