có được kiểm tra hàng trước khi nhận không shop

Các câu trả lời

0

Thích

Huynh. Nguyen Doan Diep

Chào bạn, hiện nay Tiki hỗ trợ khách hàng xem và kiểm tra hàng hóa khi giao hàng. bạn có thể yêu cầu nhân viên vận chuyển có thể mở niêm phong thùng hàng của Tiki để kiểm tra hàng hóa. Tuy nhiên việc kiểm tra sẽ không bao gồm mở niêm phong riêng của nhà sản xuất bạn nhé. Bạn có thể xem chi tiết chính sách đồng kiểm của Tiki tại https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/209778293 nhé.

Thích