TicketboxTicketbox
Tiki AssistantTrợ lý Tiki

Tiki Assistant là tiện ích chạy trực tiếp trên trình duyệt Chrome - giúp gợi ý & tìm kiếm nhanh các sản phẩm tốt nhất trên Tiki, phù hợp với nhu cầu tìm kiếm sản phẩm của bạn.

Cách sử dụng: Bạn không cần phải làm gì khác sau khi cài đặt tiện ích này. Khi bạn tìm kiếm sản phẩm, tiện ích Tiki Assistant sẽ tự động gợi ý các sản phẩm phù hợp (nếu có).

Ưu đãi đối tácĐặt vé máy bayKhuyến Mãi HOTHàng quốc tế
Theo dõi
đơn hàng
Thông báo
của tôi
  Đăng nhập
  Tài khoản
  Bạn muốn giao hàng tới đâu?
  Sản phẩm
  bạn đã xem

  Bạn chưa xem sản phẩm nào.
  Hãy tiếp tục khám phá Tiki, các sản phẩm bạn đã xem sẽ hiển thị ở đây!

  Marketing - Sales:

  49 kết quả

  Tiêu chí đang chọn:

  Nhà cung cấp: Tiki Trading {"seller":null}

  This Is Marketing : You Can't Be Seen Until You Learn to See
  This Is Marketing : You Can't Be Seen Until You Learn to See
  (3)
  266.800 ₫
  -37%
  Quà tặng kèm
  Contagious: Why Things Catch On
  Contagious: Why Things Catch On
  (2)
  319.800 ₫
  -20%
  Quà tặng kèm
  The Greatest Salesman in the World
  The Greatest Salesman in the World
  (13)
  104.700 ₫
  -44%
  Everybody Writes : Your Go-To Guide to Creating Ridiculously Good Content
  Everybody Writes : Your Go-To Guide to Creating Ridiculously Good Content
  (2)
  586.000 ₫
  Quà tặng kèm
  Made To Stick: Why Some Ideas Take Hold And Others Come Unstuck
  Made To Stick: Why Some Ideas Take Hold And Others Come Unstuck
  (1)
  252.450 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  Freeship
  Hooked : How To Build Habit-Forming Products
  Hooked : How To Build Habit-Forming Products
  (3)
  407.550 ₫
  -5%
  Stock Market 101: From Bull and Bear Markets to Dividends, Shares, and Margins―Your Essential Guide to the Stock Market (Adams 101) Hardcover
  Stock Market 101: From Bull and Bear Markets to Dividends, Shares, and Margins―Your Essential Guide to the Stock Market (Adams 101) Hardcover
  319.600 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  Influencer: Building Your Personal Brand In The Age Of Social Media
  Influencer: Building Your Personal Brand In The Age Of Social Media
  (1)
  318.750 ₫
  -15%
  Truth And Lies About Why We Buy - Điều Gì Khiến Khách Hàng Chi Tiền?
  Truth And Lies About Why We Buy - Điều Gì Khiến Khách Hàng Chi Tiền?
  280.500 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  All Marketers Are Liars: The Underground Classic That Explains How Marketing Really Works - And Why Authenticity Is The Best Marketing Of All
  All Marketers Are Liars: The Underground Classic That Explains How Marketing Really Works - And Why Authenticity Is The Best Marketing Of All
  (3)
  340.000 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  Kotler On Marketing
  Kotler On Marketing
  (1)
  420.750 ₫
  -15%
  Way Of The Wolf
  Way Of The Wolf
  (1)
  239.600 ₫
  -40%
  The Greatest Salesman In The World, Part II: The End Of The Story
  The Greatest Salesman In The World, Part II: The End Of The Story
  (1)
  113.600 ₫
  -40%
  Ogilvy On Advertising In The Digital Age
  Ogilvy On Advertising In The Digital Age
  (1)
  564.000 ₫
  -20%
  Quà tặng kèm
  Epic Content Marketing: How To Tell A Different Story, Break Through The Clutter, And Win More Customers By Marketing Less
  Epic Content Marketing: How To Tell A Different Story, Break Through The Clutter, And Win More Customers By Marketing Less
  (2)
  559.300 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  Coaching Salespeople Into Sales Champions: A Tactical Playbook For Managers And Executives
  Coaching Salespeople Into Sales Champions: A Tactical Playbook For Managers And Executives
  (3)
  759.000 ₫
  Quà tặng kèm
  Freeship
  Building A Story Band
  Building A Story Band
  (1)
  407.550 ₫
  -5%
  Freeship
  The Upside Of Irrationality
  The Upside Of Irrationality
  (1)
  164.900 ₫
  -12%
  Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends And Friends Into Customers
  Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends And Friends Into Customers
  280.500 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  The Ultimate Sales Letter: Attract New Customers. Boost Your Sales
  The Ultimate Sales Letter: Attract New Customers. Boost Your Sales
  (1)
  279.650 ₫
  -15%
  The Sales Bible: The Ultimate Sales Resource
  The Sales Bible: The Ultimate Sales Resource
  (2)
  528.000 ₫
  Quà tặng kèm
  Purple Cow: Transform Your Business By Being Remarkable
  Purple Cow: Transform Your Business By Being Remarkable
  (1)
  280.500 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  Everything I Know about Marketing I Learned From Google
  Everything I Know about Marketing I Learned From Google
  (1)
  566.950 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  Freeship
  Challenger Sale: Taking Control Of The Customer Conversation
  Challenger Sale: Taking Control Of The Customer Conversation
  (1)
  470.250 ₫
  -5%
  Harvard Business Review's 10 Must Reads On Strategic Marketing
  Harvard Business Review's 10 Must Reads On Strategic Marketing
  498.100 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  Freeship
  Strategic Social Marketing: For Behaviour And Social Change
  Strategic Social Marketing: For Behaviour And Social Change
  1.055.450 ₫
  -5%
  The Power Of Broke: How Empty Pockets, A Tight Budget, And A Hunger For Success Can Become Your Greatest Competitive Advantage
  The Power Of Broke: How Empty Pockets, A Tight Budget, And A Hunger For Success Can Become Your Greatest Competitive Advantage
  (2)
  340.000 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  Contagious: How To Build Word Of Mouth In The Digital Age
  Contagious: How To Build Word Of Mouth In The Digital Age
  280.500 ₫
  -15%
  Quà tặng kèm
  Why We Buy
  Why We Buy
  338.400 ₫
  -20%
  Freeship
  Alibaba's World: How A Remarkable Chinese Company Is Changing The Face Of Global Business
  Alibaba's World: How A Remarkable Chinese Company Is Changing The Face Of Global Business
  (1)
  170.500 ₫
  -48%
  Quà tặng kèm
  Harvard Business Review Classics Marketing Myopia
  Harvard Business Review Classics Marketing Myopia
  (1)
  199.750 ₫
  -15%
  How To Become A Rainmaker
  How To Become A Rainmaker
  249.000 ₫
  -29%
  What Great Brands Do: The Seven Brand-Building Principles That Separate The Best From The Rest
  What Great Brands Do: The Seven Brand-Building Principles That Separate The Best From The Rest
  (1)
  726.000 ₫
  Harvard Business Review Classics Do You Want to Keep Your Customers Forever?
  Harvard Business Review Classics Do You Want to Keep Your Customers Forever?
  199.750 ₫
  -15%
  Likeable Business: Why Today's Consumers Demand More And How Leaders Can Deliver
  Likeable Business: Why Today's Consumers Demand More And How Leaders Can Deliver
  430.100 ₫
  -15%
  Freeship
  Global Marketing And Advertising: Understanding Cultural Paradoxes
  Global Marketing And Advertising: Understanding Cultural Paradoxes
  1.275.850 ₫
  -5%
  Screen To Screen Selling: How To Increase Sales, Productivity, And Customer Experience With The Latest Technology
  Screen To Screen Selling: How To Increase Sales, Productivity, And Customer Experience With The Latest Technology
  517.500 ₫
  -25%
  Quà tặng kèm
  Freeship
  Social Marketing - International Student Edition: Behavior Change For Social Good
  Social Marketing - International Student Edition: Behavior Change For Social Good
  1.511.250 ₫
  -25%
  Freeship
  Contemporary Issues In Marketing: Principles And Practice
  Contemporary Issues In Marketing: Principles And Practice
  981.350 ₫
  -5%
  Closing Techniques (That Really Work!)
  Closing Techniques (That Really Work!)
  199.800 ₫
  -13%
  Freeship
  Vietnam Yellow Pages 2019/2020
  Vietnam Yellow Pages 2019/2020
  1.100.000 ₫
  Freeship
  New Conceptual Selling
  New Conceptual Selling
  337.250 ₫
  -5%
  Freeship
  A Very Short, Fairly Interesting, Reasonably Cheap Book About... International Marketing
  A Very Short, Fairly Interesting, Reasonably Cheap Book About... International Marketing
  392.350 ₫
  -5%
  Freeship
  Way Of The Wolf: Straight Line Selling: Master The Art Of Persuasion, Influence, And Success
  Way Of The Wolf: Straight Line Selling: Master The Art Of Persuasion, Influence, And Success
  470.250 ₫
  -5%
  Freeship
  Salespeople Don’t Lie
  Salespeople Don’t Lie
  271.500 ₫
  -25%
  Youtility: Why Smart Marketing Is About Help, Not Hype
  Youtility: Why Smart Marketing Is About Help, Not Hype
  498.100 ₫
  -15%
  Freeship
  The Post-Truth Business: How to Rebuild Brand Authenticity in a Distrusting World
  The Post-Truth Business: How to Rebuild Brand Authenticity in a Distrusting World
  263.150 ₫
  -5%
  Sales Truth: Debunk the Myths. Apply Powerful Principles. Win More New Sales.
  ĐẶT TRƯỚC
  Sales Truth: Debunk the Myths. Apply Powerful Principles. Win More New Sales.
  429.000 ₫