Máy tính bảng (pin tích hợp)
Bộ sạc
Bộ chuyển đổi âm thanh Type-C đến 3,5 mm
Đường truyền dữ liệu Type-C
Trích xuất mã pin của thẻ
Hướng dẫn nhanh
Thẻ bảo hành

Bút cảm ứng Huawei M-Pencil

Bàn phím Huawei Smart Magnetic*Danh sách đóng gói cuối cùng phải tuân theo đối tượng vật liệu