Bảo hành bao lâu thế ?

Các câu trả lời

0

Thích

Huyen (TikiCare). Nguyen Thi Ngoc

Chào bạn, sản phẩm này hiện không có bảo hành ạ.

Thích