tiki
MŨI KHOAN BÊ TÔNG X-tip ( CÔNG NGHIỆP ) TOLSEN TỪ (6X110mm - 25x450mm) - HÀNG CHÍNH HÃNG
product-img-0product-img-1product-img-2
Thương hiệu: Tolsen

MŨI KHOAN BÊ TÔNG X-tip ( CÔNG NGHIỆP ) TOLSEN TỪ (6X110mm - 25x450mm) - HÀNG CHÍNH HÃNG

45.000

Kích cỡ

10x160mmSelected
10x210mmSelected
10x260mmSelected
10x310mmSelected
10x450mmSelected
12x160mmSelected
12x210mmSelected
12x260mmSelected
12x310mmSelected
12x450mmSelected
14x160mmSelected
14x210mmSelected
14x260mmSelected
14x450mmSelected
16x160mmSelected
16x210mmSelected
16x260mmSelected
16x310mmSelected
16x450mmSelected
18x260mmSelected
18x310mmSelected
18x450mmSelected
20x450mmSelected
22x450mmSelected
25x450mmSelected
6X110mmSelected
6x160mmSelected
6x210mmSelected
8x110mmSelected
8x160mmSelected
8x210mmSelected
8x260mmSelected
info-icon
8x110mm

Số Lượng

Tạm tính
45.000