Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh
product-img-0product-img-1product-img-2product-img-3product-img-4product-img-5product-img-6
Đặc điểm nổi bật
blue-check
Cung cấp thông tin chi tiết về nghi thức sám hối.
blue-check
Biên soạn và dung hoà tinh thần Phật giáo Nam và Bắc tông.
blue-check
Thiết kế đẹp, dễ đọc và dễ hiểu.

Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh

Đã bán 12
30.000
Thông tin vận chuyển
Sản phẩm tương tự

Số Lượng

Tạm tính
30.000