Nhà Sách Tiki Asbooks:

8 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Nhà cung cấp: Sachbanchay

Asbooks là một đơn vị xuất bản, phát hành sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm. Khởi dựng từ niềm đam mê chiêm tinh học và tâm lý giáo dục, với sự hỗ trợ của cộng đồng các bạn yêu chiêm tinh, các bạn yêu thích đọc sách, nhóm bạn trẻ chúng tôi đã xây dựng lênAsbooks. Mục tiêu hàng đầu của Asbooks là tập trung xuất bản các sách về chiêm tinh học, tâm lý giáo dục và các sách bổ trợ kỹ năng sống cho giới trẻ.

Tên gọi Asbooks theo tiếng anh là từ viết tắt của Astrology books và Skill books, đó chính là đặc thù dòng sách chủ yếu mà Asbooks muốn phát triển.

Thông điệp từ Asbooks: “Một bầu trời có nhiều ngôi sao nhỏ, nếu bạn tập hợp được nhiều ngôi nhỏ lại, nó sẽ tạo thành một vầng quang tỏa sáng”.

Websitehttp://asbooks.vn/