Nhà Sách Tiki Skybooks:

1 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Nhà cung cấp: Nhà sách Thanh Hà

Công ty phát hành sách Skybooks

Website: http://skybooks.vn

"Tôi trẻ, tôi đam mê" với sứ mệnh lan toả cảm xúc và kết nối tâm hồn.

Skybooks là câu chuyện kể về:

- Một thế hệ người viết trẻ, đam mê văn chương và tôn trọng, gìn giữ, sáng tạo Tiếng Việt.

- Một thế hệ độc giả trẻ, đam mê khám phá ngôn ngữ và say mê đến với thế giới của những quyển sách.

- Một thế hệ người làm sách trẻ, đam mê mang những giá trị tinh thần lại gần người đọc.