cho mình hỏi khoảng nhiệt độ hoạt động của nồi?

Các câu trả lời

0

Thích

Tiki

Khoảng nhiệt độ được điều chỉnh bằng cần gạt từ 0 - 100 độ, rất dễ điều khiển nhé bạn!

Thích