cho mình hỏi miếng dán màn hình từ tính là nhu thế nào ạ?

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!