Đăng Nhập / Đăng Ký
[HCM - QUẬN 2] FIT MASTER - 30 ngày tập Gym + GroupX + Yoga không giới hạn tặng  2 session PT + 1 Inbody
[HCM - QUẬN 2] FIT MASTER - 30 ngày tập Gym + GroupX + Yoga không giới hạn tặng 2 session PT + 1 Inbody
149.000 ₫
-83%
[HCM] GoldSport - 3 tháng tập Gym + GroupX không giới hạn tặng 1 session PT + 1 Inbody
[HCM] GoldSport - 3 tháng tập Gym + GroupX không giới hạn tặng 1 session PT + 1 Inbody
Đã bán 218
789.000 ₫
-67%
[HCM - QUẬN 2] FIT MASTER - 3 Tháng tập Gym + GroupX + Yoga không giới hạn tặng 2 session PT + 1 Inbody
[HCM - QUẬN 2] FIT MASTER - 3 Tháng tập Gym + GroupX + Yoga không giới hạn tặng 2 session PT + 1 Inbody
999.000 ₫
-60%
1 Trong 4 Gói Tập Gym Không Giới Hạn Thời Gian (Kèm HLV) Tại G Star Gym
1 Trong 4 Gói Tập Gym Không Giới Hạn Thời Gian (Kèm HLV) Tại G Star Gym
140.000 ₫
Vshape Fitness & Yoga Center - Trọn Gói 01 Tháng Tập Gym & Yoga
Vshape Fitness & Yoga Center - Trọn Gói 01 Tháng Tập Gym & Yoga
Đã bán 20
400.000 ₫
-75%
[ SEVEN FITNESS & YOGA] Gói tập trải nghiệm 01 tháng tặng 01 buổi huấn luyện viên
[ SEVEN FITNESS & YOGA] Gói tập trải nghiệm 01 tháng tặng 01 buổi huấn luyện viên
1.400.000 ₫
-30%
[HCM] GoldSport - 3 tháng tập Gym + GroupX + Yoga không giới hạn tặng 1 session PT + 1 Inbody
[HCM] GoldSport - 3 tháng tập Gym + GroupX + Yoga không giới hạn tặng 1 session PT + 1 Inbody
Đã bán 6
1.110.000 ₫
-63%
MFitness Club - Gói Standart 3 - Trọn Gói 3 Tháng Tập Gym, Group X (Zumba, Belly Dance, Body Fit, Dance Sport, Bachata…) Bơi Lội, Bơi, Xông Khô, Xông Ướt, Ngâm Bồn Sục Không Giới Hạn Thời Gian
MFitness Club - Gói Standart 3 - Trọn Gói 3 Tháng Tập Gym, Group X (Zumba, Belly Dance, Body Fit, Dance Sport, Bachata…) Bơi Lội, Bơi, Xông Khô, Xông Ướt, Ngâm Bồn Sục Không Giới Hạn Thời Gian
9.335.000 ₫
-5%
[HCM] GoldSport - 12 tháng tập Gym + GroupX không giới hạn tặng 2 session PT + Inbody
[HCM] GoldSport - 12 tháng tập Gym + GroupX không giới hạn tặng 2 session PT + Inbody
Đã bán 7
3.999.000 ₫
-55%
Platinum Fitness & Spa - Trọn Gói 3 Tháng Tập Gym, Yoga , Fitness&dance, Cycling… Không Giới Hạn Kèm 2 Buổi Tập PT
Platinum Fitness & Spa - Trọn Gói 3 Tháng Tập Gym, Yoga , Fitness&dance, Cycling… Không Giới Hạn Kèm 2 Buổi Tập PT
5.400.000 ₫
-50%
[HCM] GoldSport - 30 ngày tập Gym + GroupX không giới hạn tặng 1 session PT + 1 Inbody
[HCM] GoldSport - 30 ngày tập Gym + GroupX không giới hạn tặng 1 session PT + 1 Inbody
Đã bán 270
190.000 ₫
-79%
[HCM] GoldSport - 12 tháng OFF PEAK tập Gym + GroupX + Yoga
[HCM] GoldSport - 12 tháng OFF PEAK tập Gym + GroupX + Yoga
2.999.000 ₫
-50%
Gói tập luyện 03 tháng tặng 01 buổi huấn luyện viên [SEVEN FITNESS & YOGA]
Gói tập luyện 03 tháng tặng 01 buổi huấn luyện viên [SEVEN FITNESS & YOGA]
3.500.000 ₫
-30%
Gói tập luyện 06 tháng tặng 02 buổi huấn luyện viên [SEVEN FITNESS & YOGA]
Gói tập luyện 06 tháng tặng 02 buổi huấn luyện viên [SEVEN FITNESS & YOGA]
5.600.000 ₫
-30%
Hệ Thống Phạm Hy Gym – 01 Tháng Tập Gym, Sauna Không Giới Hạn
Hệ Thống Phạm Hy Gym – 01 Tháng Tập Gym, Sauna Không Giới Hạn
500.000 ₫
-41%
Gói tập luyện 01 năm tặng 02 buổi huấn luyện viên [SEVEN FITNESS & YOGA]
Gói tập luyện 01 năm tặng 02 buổi huấn luyện viên [SEVEN FITNESS & YOGA]
9.800.000 ₫
-30%
Voucher Tập Yoga 07 Ngày Không Giới Hạn Tại Vyoga World
Voucher Tập Yoga 07 Ngày Không Giới Hạn Tại Vyoga World
Đã bán 21
19.000 ₫
-61%
[HCM] BOSSGYM - 30 ngày tập luyện không giới hạn tặng 2 session PT + 1 Inbody
[HCM] BOSSGYM - 30 ngày tập luyện không giới hạn tặng 2 session PT + 1 Inbody
Đã bán 3
249.000 ₫
-72%
MFitness Club - Gói Mfitness 02 -Trải nghiệm 02 tháng Tập Gym tại phòng tập 5 sao và không giới hạn thời gian luyện tập
MFitness Club - Gói Mfitness 02 -Trải nghiệm 02 tháng Tập Gym tại phòng tập 5 sao và không giới hạn thời gian luyện tập
Đã bán 2
2.335.000 ₫
-17%
[HCM] BOSSGYM - 12 tháng tập luyện không giới hạn tặng 2 HLV cá nhân + 1 Inbody
[HCM] BOSSGYM - 12 tháng tập luyện không giới hạn tặng 2 HLV cá nhân + 1 Inbody
5.400.000 ₫
-20%
MFitness Club - Gói Mfitness 01- Trải nghiệm 01 tháng Tập Gym tại phòng tập 5 sao và không giới hạn thời gian luyện tập
MFitness Club - Gói Mfitness 01- Trải nghiệm 01 tháng Tập Gym tại phòng tập 5 sao và không giới hạn thời gian luyện tập
1.585.000 ₫
-17%
Life Fitness & Yoga - 14 Ngày Tập Luyện Thay Đổi Vóc Dáng
Life Fitness & Yoga - 14 Ngày Tập Luyện Thay Đổi Vóc Dáng
99.000 ₫
-80%
1 Trong 4 Gói Tập Gym Không Giới Hạn Thời Gian (Không HLV) Tại G Star Gym
1 Trong 4 Gói Tập Gym Không Giới Hạn Thời Gian (Không HLV) Tại G Star Gym
Đã bán 1
200.000 ₫
-60%
1 Trong 4 Gói Tập Yoga / Zumba Không Giới Hạn Thời Gian Tại G Star Gym
1 Trong 4 Gói Tập Yoga / Zumba Không Giới Hạn Thời Gian Tại G Star Gym
199.000 ₫
Vyoga World - Gói Tập 03 Tháng Yoga & Dance Không Giới Hạn
Vyoga World - Gói Tập 03 Tháng Yoga & Dance Không Giới Hạn
3.430.000 ₫
-30%
[HCM] GoldSport - 30 ngày tập Gym + GroupX + Yoga không giới hạn tặng 1 session PT + 1 Inbody
[HCM] GoldSport - 30 ngày tập Gym + GroupX + Yoga không giới hạn tặng 1 session PT + 1 Inbody
Đã bán 12
285.000 ₫
-74%
M Fitnsee Club - COMBO40 - Trải Nghiệm 40 Buổi Bơi Chuẩn 5 Sao Không Giới Hạn Thời Gian Bơi
M Fitnsee Club - COMBO40 - Trải Nghiệm 40 Buổi Bơi Chuẩn 5 Sao Không Giới Hạn Thời Gian Bơi
Đã bán 2
7.381.000 ₫
-26%
MFitness Club - Gói Standart 1 - Trọn Gói 1 Tháng Tập Gym, Group X (Zumba, Belly Dance, Body Fit, Dance Sport, Bachata…) Bơi Lội, Bơi, Xông Khô, Xông Ướt, Ngâm Bồn Sục Không Giới Hạn Thời Gian
MFitness Club - Gói Standart 1 - Trọn Gói 1 Tháng Tập Gym, Group X (Zumba, Belly Dance, Body Fit, Dance Sport, Bachata…) Bơi Lội, Bơi, Xông Khô, Xông Ướt, Ngâm Bồn Sục Không Giới Hạn Thời Gian
3.250.000 ₫
-7%
Vyoga World - Gói Tập 01 Tháng Yoga Bầu
Vyoga World - Gói Tập 01 Tháng Yoga Bầu
1.080.000 ₫
-45%
[HCM] BOSSGYM - 6 tháng tập luyện không giới hạn tặng 2 HLV cá nhân + 1 Inbody
[HCM] BOSSGYM - 6 tháng tập luyện không giới hạn tặng 2 HLV cá nhân + 1 Inbody
3.600.000 ₫
-20%
Vyoga World - 30 Ngày Tập Luyện Yoga & Dance Không Giới Hạn
Vyoga World - 30 Ngày Tập Luyện Yoga & Dance Không Giới Hạn
Đã bán 2
975.000 ₫
-50%
Platinum Fitness & Spa - Trọn Gói 6 Tháng Tập Gym, Yoga, Fitness&dance, Cycling…Tặng 1 Tháng Tập Không Giới Hạn Thời Gian
Platinum Fitness & Spa - Trọn Gói 6 Tháng Tập Gym, Yoga, Fitness&dance, Cycling…Tặng 1 Tháng Tập Không Giới Hạn Thời Gian
8.000.000 ₫
-50%
Miss Fitness - Trọn Gói 01 Tháng Tập Kết Hợp Pilates, Yoga, Gym, Aerobic, Boxing, Cardio, Combat Không Giới Hạn Thời Gian
Miss Fitness - Trọn Gói 01 Tháng Tập Kết Hợp Pilates, Yoga, Gym, Aerobic, Boxing, Cardio, Combat Không Giới Hạn Thời Gian
Đã bán 3
550.000 ₫
-74%
M Fitnsee Club - Trải Nghiệm 01 Buổi Bơi Chuẩn 5 Sao Không Giới Hạn Thời Gian Bơi
M Fitnsee Club - Trải Nghiệm 01 Buổi Bơi Chuẩn 5 Sao Không Giới Hạn Thời Gian Bơi
Đã bán 15
195.000 ₫
-22%
Platinum Fitness & Spa - Trọn Gói 12 Tháng Tập Gym, Yoga, Fitness&dance, Cycling…Tặng 2 Tháng Tập Không Giới Hạn Thời Gian
Platinum Fitness & Spa - Trọn Gói 12 Tháng Tập Gym, Yoga, Fitness&dance, Cycling…Tặng 2 Tháng Tập Không Giới Hạn Thời Gian
Đã bán 1
14.000.000 ₫
-22%
01 Trong 04 Dịch Vụ Trọn Gói Gym Yoga Zumba Không Giới Hạn Thời Gian Tại G Star Gym
01 Trong 04 Dịch Vụ Trọn Gói Gym Yoga Zumba Không Giới Hạn Thời Gian Tại G Star Gym
349.000 ₫