0

Thích

Bản phiên bản đặc biệt này thì có gì khác với phiên bản bình thường ạ?

Chào bạn, sản phẩm sẽ có bổ sung biên soạn thêm một vài nội dung mới so với bản cũ bạn nhé.

Dương Ngọc Yến Nhi trả lời vào 19/09/2018

Thích Trả lời Xem tất cả 1 câu trả lời

0

Thích

Ấn bản khác gì bản thường ?

Chào bạn, sản phẩm sẽ có bổ sung biên soạn thêm một vài nội dung mới so với bản cũ bạn nhé.

Dương Ngọc Yến Nhi trả lời vào 18/09/2018

Thích Trả lời Xem tất cả 1 câu trả lời

0

Thích

ấn bản đặc biệt này có khác với ấn bản thông thường không ạ?

Chào bạn, sản phẩm sẽ có bổ sung biên soạn thêm một vài nội dung mới so với bản cũ bạn nhé.

Tiki trả lời vào 07/05/2018

Thích Trả lời Xem tất cả 1 câu trả lời