0

Thích

co gắn thêm SSD được không bạn?

Chào bạn, sản phẩm hiện tại đã có sẵn HDD 1TB rồi bạn nhé.

Tiki trả lời vào 29/08/2018

Thích Trả lời Xem tất cả 1 câu trả lời