0

Thích

Nguyên bộ tai nghe này gồm những phụ kiện nào vậy bạn?

Chào bạn, phụ kiện đi kèm sản phẩm gồm có túi đựng, eartips, cáp sạc, tài liệu kèm theo bạn nhé.

Tiki trả lời vào 08/07/2018

Thích Trả lời Xem tất cả 1 câu trả lời