0

Thích

ad cho mình hỏi sách này giải của SGK hay SBT vậy ?

Sách được dùng để tham khảo giái các phần bài tập trong sách giáo khoa nâng cao bạn nhé.

Tiki trả lời vào 10/09/2015

Thích Trả lời Xem tất cả 1 câu trả lời

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 10 (Nâng Cao)

Huỳnh Văn Út

( nhận xét)

20.999đ

31.000đ