0

Thích

Đèn này dùng loại bóng nào vậy ạ

Bạn ơi, đèn này sử dụng loại bóng đèn đui E27 thông dụng, dễ dàng thay thế khi hỏng bạn nhé.

Tiki trả lời vào 10/11/2017

Thích Trả lời Xem tất cả 1 câu trả lời