0

Thích

Kem này của thương hiệu dabo à shop

Chào bạn, sản phẩm thuộc thương hiệu Dabo, sản xuất tại Hàn Quốc bạn nhé.

Tiki trả lời vào 17/07/2018

Thích Trả lời Xem tất cả 1 câu trả lời