Sách kỹ năng làm việc GuBooks:

3 kết quả

GUbooks là thương hiệu sách mới về Kỹ năng - Học tập - Tư duy dành cho người trẻ Việt Nam. Để quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tại Việt Nam, GUbooks hiện đang tuyển các vị trí PR - Marketing để cùng chúng tôi đào tạo và phát triển.