Đăng Nhập / Đăng Ký

Sách quản trị nhân lực:

138 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Nhà cung cấp: Bookie {"seller":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Chuyển Đổi Số 
(Digital Transformation)
Chuyển Đổi Số (Digital Transformation)
(126)
107.000 ₫
-26%
Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp
Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp
(14)
104.900 ₫
-30%
Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp
Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp
(2)
129.500 ₫
-28%
Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
(76)
76.900 ₫
-35%
6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ
(Everyone Deserves A Great Manager: 
The 6 Critical Practices For Leading A Team)
6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ (Everyone Deserves A Great Manager: The 6 Critical Practices For Leading A Team)
(4)
100.000 ₫
-20%
Quản Trị Nhân Sự Đúng
Quản Trị Nhân Sự Đúng
(37)
150.900 ₫
-37%
KPI Thước Đo Mục Tiêu Trọng Yếu (Key Performance Indicators) (Tái Bản 2020)
KPI Thước Đo Mục Tiêu Trọng Yếu (Key Performance Indicators) (Tái Bản 2020)
(23)
156.000 ₫
-20%
Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Quản Trị Nguồn Nhân Lực
(71)
144.900 ₫
-0%
Freeship
7 Câu Hỏi "Thần Kỳ" Của Mọi Sếp Giỏi (Tái Bản 2020)
7 Câu Hỏi "Thần Kỳ" Của Mọi Sếp Giỏi (Tái Bản 2020)
(10)
103.900 ₫
-31%
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự
(16)
82.900 ₫
-40%
7 Bước Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
7 Bước Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
(8)
96.900 ₫
-30%
Thực Thi Xuất Sắc (The Execution Premium)
Thực Thi Xuất Sắc (The Execution Premium)
(22)
122.900 ₫
-21%
Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh ( Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh ( Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
(4)
346.260 ₫
-13%
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản)
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản)
(11)
27.600 ₫
-60%
Nam Châm Hút Nhân Tài
Nam Châm Hút Nhân Tài
(2)
50.900 ₫
-22%
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
(3)
70.900 ₫
-45%
Hộp Sách (Gồm 4 Cuốn) Công Cụ Quản Lý Nhân Sự: OKR - Phương Pháp Thiết Lập Mục Tiêu Và Quản Lý Công Việc Vượt Trội + KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả + Chiến Lược Phát Triển Nhân Viên + Lập Kế Hoạch Công Việc Theo Chu Trình PDCA
Hộp Sách (Gồm 4 Cuốn) Công Cụ Quản Lý Nhân Sự: OKR - Phương Pháp Thiết Lập Mục Tiêu Và Quản Lý Công Việc Vượt Trội + KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả + Chiến Lược Phát Triển Nhân Viên + Lập Kế Hoạch Công Việc Theo Chu Trình PDCA
(3)
425.200 ₫
-20%
Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên (Tái Bản 2018)
Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên (Tái Bản 2018)
(16)
31.600 ₫
-60%
Tinh Hoa Của Thuyết U (The Essentials Of Theory U)
Tinh Hoa Của Thuyết U (The Essentials Of Theory U)
(6)
74.900 ₫
-21%
Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản)
Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản)
(9)
47.600 ₫
-60%
Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số
Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số
(10)
94.100 ₫
-41%
Lãnh Đạo Vẹn Toàn
 (Total Leadership)
Lãnh Đạo Vẹn Toàn (Total Leadership)
(11)
124.000 ₫
-20%
Superbosses - Tài Đào Tạo Của Siêu Lãnh Đạo
Superbosses - Tài Đào Tạo Của Siêu Lãnh Đạo
117.900 ₫
-21%
Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng
Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng
(11)
39.600 ₫
-60%
Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Khi Làm Việc Từ Xa
Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Khi Làm Việc Từ Xa
(1)
77.400 ₫
-40%
Chiến Lược Nhân Sự
Chiến Lược Nhân Sự
(7)
59.300 ₫
-33%
Viết Gì Cũng Đúng – Tập 2 (Tái Bản 2018)
Viết Gì Cũng Đúng – Tập 2 (Tái Bản 2018)
(8)
66.900 ₫
-15%
Nguồn Nhân Lực Trong Thời Đại 4.0
Nguồn Nhân Lực Trong Thời Đại 4.0
(6)
38.700 ₫
-70%
Cuốn Bí Kíp Cực Hay Dành Cho Nhà Quản Trị Xây Dựng Được Một Đội Ngũ Nhân  Viên Hoạt Động Hiệu Quả Và Năng Suất: Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp; Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo
Cuốn Bí Kíp Cực Hay Dành Cho Nhà Quản Trị Xây Dựng Được Một Đội Ngũ Nhân Viên Hoạt Động Hiệu Quả Và Năng Suất: Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp; Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo
(2)
99.500 ₫
-16%
Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây
Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây
(10)
65.900 ₫
-21%
Combo Văn Hóa Doanh Nghiệp Trong Thời Đại Công Nghệ Số + Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp ( 2 Cuốn )
Combo Văn Hóa Doanh Nghiệp Trong Thời Đại Công Nghệ Số + Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp ( 2 Cuốn )
(4)
77.400 ₫
-70%
Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
(1)
201.900 ₫
-32%
Nghệ Thuật Quản Lý  Nhân Sự (2019)
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự (2019)
(4)
52.000 ₫
-20%
KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả: Cách thức triển khai quản trị KPI tới toàn thể nhân viên giúp tăng tính linh hoạt và chủ động của doanh nghiệp ( Tặng Boookmark Tuyệt Đẹp )
KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả: Cách thức triển khai quản trị KPI tới toàn thể nhân viên giúp tăng tính linh hoạt và chủ động của doanh nghiệp ( Tặng Boookmark Tuyệt Đẹp )
(4)
92.880 ₫
-28%
Tạo Động Lực - Tăng Hiệu Suất
Tạo Động Lực - Tăng Hiệu Suất
125.900 ₫
-21%
Combo Quản Trị Nhân Sự: Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên + Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi
Combo Quản Trị Nhân Sự: Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên + Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi
215.500 ₫
-20%
Sách kinh tế/ Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp
Sách kinh tế/ Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp
100.000 ₫
-20%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Quản Trị Dịch Vụ Ăn Uống Chuyên Nghiệp
Quản Trị Dịch Vụ Ăn Uống Chuyên Nghiệp
(1)
153.000 ₫
-10%
Freeship
Quản lý dịch vụ for Dummies
Quản lý dịch vụ for Dummies
(5)
94.000 ₫
-32%
Combo 4 Cuốn: Quản Trị Tự Học Của Brian B.Brown
Combo 4 Cuốn: Quản Trị Tự Học Của Brian B.Brown
(2)
72.000 ₫
-20%
Phong Cách Quản Trị Park Hang Seo - Bí Quyết Thành Công Của Doanh Nghiệp Hàn Quốc
Phong Cách Quản Trị Park Hang Seo - Bí Quyết Thành Công Của Doanh Nghiệp Hàn Quốc
(39)
66.200 ₫
-22%
Đào Tạo Quản Lý Chất Lượng Theo Kiểu Nhật Bản Vòng Tuần Hoàn Tâm Thế Tốt
Đào Tạo Quản Lý Chất Lượng Theo Kiểu Nhật Bản Vòng Tuần Hoàn Tâm Thế Tốt
(6)
94.900 ₫
-21%
Combo Sách : 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản 2020) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Combo Sách : 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản 2020) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
237.700 ₫
-28%
Hậu Hắc Học - Thuật Dùng Người (Bìa Mềm)
Hậu Hắc Học - Thuật Dùng Người (Bìa Mềm)
(2)
103.900 ₫
-31%
Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi (Tái Bản 2018)
Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi (Tái Bản 2018)
(6)
84.400 ₫
-39%
Giữ Chân Nhân Tài
Giữ Chân Nhân Tài
(7)
34.100 ₫
-32%
Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh - Blue Ocean Shift (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh - Blue Ocean Shift (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
(2)
135.320 ₫
-32%
Từ Nhân Viên Giỏi Đến Vị Sếp Tài Ba
Từ Nhân Viên Giỏi Đến Vị Sếp Tài Ba
(2)
96.900 ₫
-30%