Đăng Nhập / Đăng Ký

Sách quản trị nhân lực:

147 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Nhà cung cấp: GOLD BOOKS {"seller":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Chuyển Đổi Số 
(Digital Transformation)
Chuyển Đổi Số (Digital Transformation)
(115)
107.000 ₫
-26%
Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp
Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp
(2)
141.900 ₫
-21%
Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp
Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp
(13)
119.000 ₫
-21%
Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
(74)
77.200 ₫
-35%
KPI Thước Đo Mục Tiêu Trọng Yếu (Key Performance Indicators) (Tái Bản 2020)
KPI Thước Đo Mục Tiêu Trọng Yếu (Key Performance Indicators) (Tái Bản 2020)
(23)
156.000 ₫
-20%
Quản Trị Nhân Sự Đúng
Quản Trị Nhân Sự Đúng
(36)
150.900 ₫
-37%
Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Quản Trị Nguồn Nhân Lực
(70)
144.900 ₫
-0%
Freeship
7 Câu Hỏi "Thần Kỳ" Của Mọi Sếp Giỏi (Tái Bản 2020)
7 Câu Hỏi "Thần Kỳ" Của Mọi Sếp Giỏi (Tái Bản 2020)
(8)
103.900 ₫
-31%
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự
(15)
82.900 ₫
-40%
7 Bước Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
7 Bước Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
(8)
96.900 ₫
-30%
6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ
(Everyone Deserves A Great Manager: 
The 6 Critical Practices For Leading A Team)
6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ (Everyone Deserves A Great Manager: The 6 Critical Practices For Leading A Team)
(1)
100.000 ₫
-20%
Hộp Sách (Gồm 4 Cuốn) Công Cụ Quản Lý Nhân Sự: OKR - Phương Pháp Thiết Lập Mục Tiêu Và Quản Lý Công Việc Vượt Trội + KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả + Chiến Lược Phát Triển Nhân Viên + Lập Kế Hoạch Công Việc Theo Chu Trình PDCA
Hộp Sách (Gồm 4 Cuốn) Công Cụ Quản Lý Nhân Sự: OKR - Phương Pháp Thiết Lập Mục Tiêu Và Quản Lý Công Việc Vượt Trội + KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả + Chiến Lược Phát Triển Nhân Viên + Lập Kế Hoạch Công Việc Theo Chu Trình PDCA
(3)
425.200 ₫
-20%
Thực Thi Xuất Sắc (The Execution Premium)
Thực Thi Xuất Sắc (The Execution Premium)
(21)
124.000 ₫
-20%
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
(3)
70.900 ₫
-45%
Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên (Tái Bản 2018)
Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên (Tái Bản 2018)
(16)
54.900 ₫
-31%
Nam Châm Hút Nhân Tài
Nam Châm Hút Nhân Tài
(1)
50.900 ₫
-22%
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản)
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản)
(11)
45.000 ₫
-35%
Tinh Hoa Của Thuyết U (The Essentials Of Theory U)
Tinh Hoa Của Thuyết U (The Essentials Of Theory U)
(6)
74.900 ₫
-21%
Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản)
Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản)
(9)
75.400 ₫
-37%
Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh ( Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh ( Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
(4)
286.560 ₫
-28%
Chiến Lược Nhân Sự
Chiến Lược Nhân Sự
(7)
61.900 ₫
-30%
Lãnh Đạo Vẹn Toàn
 (Total Leadership)
Lãnh Đạo Vẹn Toàn (Total Leadership)
(9)
124.000 ₫
-20%
Freeship
Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số
Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số
(10)
94.000 ₫
-41%
Viết Gì Cũng Đúng – Tập 2 (Tái Bản 2018)
Viết Gì Cũng Đúng – Tập 2 (Tái Bản 2018)
(8)
66.900 ₫
-15%
Superbosses - Tài Đào Tạo Của Siêu Lãnh Đạo
Superbosses - Tài Đào Tạo Của Siêu Lãnh Đạo
117.900 ₫
-21%
Cuốn Bí Kíp Cực Hay Dành Cho Nhà Quản Trị Xây Dựng Được Một Đội Ngũ Nhân  Viên Hoạt Động Hiệu Quả Và Năng Suất: Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp; Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo
Cuốn Bí Kíp Cực Hay Dành Cho Nhà Quản Trị Xây Dựng Được Một Đội Ngũ Nhân Viên Hoạt Động Hiệu Quả Và Năng Suất: Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp; Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo
(2)
86.770 ₫
-27%
Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng
Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng
(11)
63.100 ₫
-36%
Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Khi Làm Việc Từ Xa
Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Khi Làm Việc Từ Xa
(1)
90.200 ₫
-30%
Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
(1)
201.900 ₫
-32%
Nguồn Nhân Lực Trong Thời Đại 4.0
Nguồn Nhân Lực Trong Thời Đại 4.0
(6)
48.900 ₫
-62%
Freeship
Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây
Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây
(10)
66.000 ₫
-20%
Nghệ Thuật Quản Lý  Nhân Sự (2019)
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự (2019)
(4)
52.000 ₫
-20%
KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả: Cách thức triển khai quản trị KPI tới toàn thể nhân viên giúp tăng tính linh hoạt và chủ động của doanh nghiệp ( Tặng Boookmark Tuyệt Đẹp )
KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả: Cách thức triển khai quản trị KPI tới toàn thể nhân viên giúp tăng tính linh hoạt và chủ động của doanh nghiệp ( Tặng Boookmark Tuyệt Đẹp )
(3)
92.880 ₫
-28%
Combo Quản Trị Nhân Sự: Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên + Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi
Combo Quản Trị Nhân Sự: Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên + Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi
197.000 ₫
-27%
Từ Nhân Viên Giỏi Đến Vị Sếp Tài Ba
Từ Nhân Viên Giỏi Đến Vị Sếp Tài Ba
(1)
97.200 ₫
-30%
Giữ Chân Nhân Tài
Giữ Chân Nhân Tài
(7)
34.100 ₫
-32%
Sách kinh tế/ Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp
Sách kinh tế/ Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp
100.000 ₫
-20%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Combo Văn Hóa Doanh Nghiệp Trong Thời Đại Công Nghệ Số + Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp ( 2 Cuốn )
Combo Văn Hóa Doanh Nghiệp Trong Thời Đại Công Nghệ Số + Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp ( 2 Cuốn )
(4)
189.900 ₫
-26%
Tạo Động Lực - Tăng Hiệu Suất
Tạo Động Lực - Tăng Hiệu Suất
125.900 ₫
-21%
Combo 4 Cuốn: Quản Trị Tự Học Của Brian B.Brown
Combo 4 Cuốn: Quản Trị Tự Học Của Brian B.Brown
(2)
72.000 ₫
-20%
Trò Chuyện Cùng Con Về Nền Kinh Tế
Trò Chuyện Cùng Con Về Nền Kinh Tế
(6)
76.600 ₫
-35%
Hậu Hắc Học - Thuật Dùng Người (Bìa Mềm)
Hậu Hắc Học - Thuật Dùng Người (Bìa Mềm)
(2)
103.900 ₫
-31%
KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả (Tặng Notebook tự thiết kế)
KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả (Tặng Notebook tự thiết kế)
92.880 ₫
-28%
Combo Sách : 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản 2020) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Combo Sách : 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản 2020) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
308.320 ₫
-6%
Freeship
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản 2019)
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản 2019)
(8)
51.000 ₫
-26%
Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi (Tái Bản 2018)
Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi (Tái Bản 2018)
(6)
84.400 ₫
-39%
Phong Cách Quản Trị Park Hang Seo - Bí Quyết Thành Công Của Doanh Nghiệp Hàn Quốc
Phong Cách Quản Trị Park Hang Seo - Bí Quyết Thành Công Của Doanh Nghiệp Hàn Quốc
(39)
66.200 ₫
-22%
Cẩm Nang Không Thể Thiếu Dành Cho Nhà Lãnh Đạo, Nhà Quản Lý Doanh Nghiệp: Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp; Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo
Cẩm Nang Không Thể Thiếu Dành Cho Nhà Lãnh Đạo, Nhà Quản Lý Doanh Nghiệp: Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp; Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo
(2)
128.600 ₫
-0%