Đăng Nhập / Đăng Ký
The Business Model Book: Xây Dựng, Thiết Kế Và Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh
The Business Model Book: Xây Dựng, Thiết Kế Và Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh
(24)
143.900 ₫
-28%
Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
(108)
77.200 ₫
-35%
7 Câu Hỏi "Thần Kỳ" Của Mọi Sếp Giỏi (Tái Bản 2020)
7 Câu Hỏi "Thần Kỳ" Của Mọi Sếp Giỏi (Tái Bản 2020)
(42)
97.300 ₫
-35%
Tâm Thức Lãnh Đạo (The Mind Of The Leader)
Tâm Thức Lãnh Đạo (The Mind Of The Leader)
(5)
149.000 ₫
-19%
Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp
Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp
(33)
84.000 ₫
-44%
Trải Nghiệm Nhân Viên
Trải Nghiệm Nhân Viên
(8)
84.500 ₫
-35%
Chuyển Đổi Số 
(Digital Transformation)
Chuyển Đổi Số (Digital Transformation)
(209)
111.900 ₫
-23%
Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp
Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp
(26)
109.000 ₫
-39%
Nghề Nhân Sự Việt - Nghìn Lẻ Chuyện Giờ Mới Kể
Nghề Nhân Sự Việt - Nghìn Lẻ Chuyện Giờ Mới Kể
(28)
149.200 ₫
-25%
Đắc Nhân Tâm Cho Nhà Quản Lý (Thu Phục Lòng Người Bằng Tâm Và Tài)
Đắc Nhân Tâm Cho Nhà Quản Lý (Thu Phục Lòng Người Bằng Tâm Và Tài)
(12)
79.100 ₫
-28%
Quản Trị Nhân Sự Đúng
Quản Trị Nhân Sự Đúng
(56)
145.900 ₫
-39%
Tuyển Đúng Dùng Hay - Nghệ Thuật Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Tuyển Đúng Dùng Hay - Nghệ Thuật Quản Trị Nguồn Nhân Lực
(35)
134.600 ₫
-25%
Cốt Lõi Về Lãnh Đạo: Phát Triển Phẩm Chất Lãnh Đạo Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành
Cốt Lõi Về Lãnh Đạo: Phát Triển Phẩm Chất Lãnh Đạo Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành
(3)
129.800 ₫
-35%
Hộp Sách (Gồm 4 Cuốn) Công Cụ Quản Lý Nhân Sự: OKR - Phương Pháp Thiết Lập Mục Tiêu Và Quản Lý Công Việc Vượt Trội + KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả + Chiến Lược Phát Triển Nhân Viên + Lập Kế Hoạch Công Việc Theo Chu Trình PDCA
Hộp Sách (Gồm 4 Cuốn) Công Cụ Quản Lý Nhân Sự: OKR - Phương Pháp Thiết Lập Mục Tiêu Và Quản Lý Công Việc Vượt Trội + KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả + Chiến Lược Phát Triển Nhân Viên + Lập Kế Hoạch Công Việc Theo Chu Trình PDCA
(23)
343.800 ₫
-35%
6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ
(Everyone Deserves A Great Manager: 
The 6 Critical Practices For Leading A Team)
6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ (Everyone Deserves A Great Manager: The 6 Critical Practices For Leading A Team)
(3)
100.000 ₫
-20%
Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Khi Làm Việc Từ Xa
Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Khi Làm Việc Từ Xa
(16)
83.800 ₫
-35%
Futureproof - 15 Nhân Tố Quyết Định Tương Lai Của Doanh Nghiệp
Futureproof - 15 Nhân Tố Quyết Định Tương Lai Của Doanh Nghiệp
(6)
122.300 ₫
-28%
KPI Thước Đo Mục Tiêu Trọng Yếu (Key Performance Indicators) (Tái Bản 2020)
KPI Thước Đo Mục Tiêu Trọng Yếu (Key Performance Indicators) (Tái Bản 2020)
(28)
148.900 ₫
-24%
Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản)
Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản)
(20)
78.400 ₫
-34%
The Culture Code: Khám Phá Sức Mạnh Văn Hóa Đội Nhóm
The Culture Code: Khám Phá Sức Mạnh Văn Hóa Đội Nhóm
(1)
111.200 ₫
-20%
Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng
Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng
(21)
63.400 ₫
-36%
Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Quản Trị Nguồn Nhân Lực
(5)
130.500 ₫
-10%
Superbosses - Tài Đào Tạo Của Siêu Lãnh Đạo
Superbosses - Tài Đào Tạo Của Siêu Lãnh Đạo
(3)
97.200 ₫
-35%
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự
(21)
90.200 ₫
-35%
7 Bước Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
7 Bước Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
(16)
97.200 ₫
-30%
Từ Nhân Viên Giỏi Đến Vị Sếp Tài Ba
Từ Nhân Viên Giỏi Đến Vị Sếp Tài Ba
(10)
97.200 ₫
-30%
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản)
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản)
(18)
45.700 ₫
-34%
Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên (Tái Bản 2018)
Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên (Tái Bản 2018)
(3)
52.200 ₫
-34%
Tạo Động Lực - Tăng Hiệu Suất
Tạo Động Lực - Tăng Hiệu Suất
(5)
103.600 ₫
-35%
Freeship
Quản Trị Dịch Vụ Ăn Uống Chuyên Nghiệp
Quản Trị Dịch Vụ Ăn Uống Chuyên Nghiệp
(4)
153.000 ₫
-10%
Nguồn Nhân Lực Trong Thời Đại 4.0
Nguồn Nhân Lực Trong Thời Đại 4.0
(11)
83.800 ₫
-35%
Lãnh Đạo Phục Vụ (Servant Leadership)
Lãnh Đạo Phục Vụ (Servant Leadership)
(11)
126.500 ₫
-18%
Combo 2 Cuốn: Tư Duy Mới Về Quản Trị Nhân Sự + Tầm Nhìn Chiến Lược Nhân Sự
Combo 2 Cuốn: Tư Duy Mới Về Quản Trị Nhân Sự + Tầm Nhìn Chiến Lược Nhân Sự
(5)
85.700 ₫
-40%
Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số
Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số
(14)
119.200 ₫
-25%
Combo Văn Hóa Doanh Nghiệp Trong Thời Đại Công Nghệ Số + Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp ( 2 Cuốn )
Combo Văn Hóa Doanh Nghiệp Trong Thời Đại Công Nghệ Số + Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp ( 2 Cuốn )
(12)
189.900 ₫
-26%
Tinh Hoa Của Thuyết U (The Essentials Of Theory U)
Tinh Hoa Của Thuyết U (The Essentials Of Theory U)
(13)
70.600 ₫
-26%
Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh - Blue Ocean Shift (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh - Blue Ocean Shift (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
(2)
118.000 ₫
-41%
Đổi Mới Từ Cốt Lõi, Thay Đổi Để Dẫn Đầu
Đổi Mới Từ Cốt Lõi, Thay Đổi Để Dẫn Đầu
107.900 ₫
-28%
Nam Châm Hút Nhân Tài
Nam Châm Hút Nhân Tài
(3)
50.600 ₫
-22%
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp
96.750 ₫
-25%
Tuyệt Chiêu Tuyển Dụng
Tuyệt Chiêu Tuyển Dụng
(4)
54.900 ₫
-38%
Thực Thi Xuất Sắc (The Execution Premium)
Thực Thi Xuất Sắc (The Execution Premium)
(7)
124.000 ₫
-20%
Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
(2)
193.800 ₫
-35%
Lãnh Đạo Vẹn Toàn
 (Total Leadership)
Lãnh Đạo Vẹn Toàn (Total Leadership)
(6)
124.000 ₫
-20%
Cuốn Bí Kíp Cực Hay Dành Cho Nhà Quản Trị Xây Dựng Được Một Đội Ngũ Nhân  Viên Hoạt Động Hiệu Quả Và Năng Suất: Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp; Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo
Cuốn Bí Kíp Cực Hay Dành Cho Nhà Quản Trị Xây Dựng Được Một Đội Ngũ Nhân Viên Hoạt Động Hiệu Quả Và Năng Suất: Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp; Tặng Kèm Bookmark Sáng Tạo
(1)
89.250 ₫
-25%
Viết Gì Cũng Đúng – Tập 2 (Tái Bản 2018)
NGỪNG KINH DOANH
Viết Gì Cũng Đúng – Tập 2 (Tái Bản 2018)
79.000 ₫
Nghệ Thuật Quản Lý  Nhân Sự (2019)
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự (2019)
(6)
51.900 ₫
-20%
Tầm Nhìn Chiến Lược Nhân Sự
Tầm Nhìn Chiến Lược Nhân Sự
(1)
54.500 ₫
-30%