English Books NXB Giáo Dục:

18 kết quả

Tên đơn vị: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội Website: http://www.nxbgd.vn Được thành lập năm 1957, Nhà xuất bản Giáo dục là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn và tổng phát hành các loại sách giáo khoa và các xuất bản phẩm giáo dục khác phục vụ giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trong toàn quốc; đồng thời giúp Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác phát hành sách và Thư viện trường học.