Sách thiếu nhi NXB Thời Đại:

1 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Nhà cung cấp: Nhà sách Thanh Hà

NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI Đơn vị trực thuộc: Hội xuất bản Việt Nam Trụ sở chính: Nhà B15, Lô 2, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội. NXB Thời Đại xác định một trong những định hướng quan trọng của mình là xuất bản các ấn phẩm dành cho kiều bào bằng nhiều thứ tiếng hoặc song ngữ, nhằm góp phần giới thiệu và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt