Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `đánh giá năng lực`:

3k+ kết quả

Sách Tăng tốc luyện đề dành cho kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Sách Tăng tốc luyện đề dành cho kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
(55)
180.000 ₫
-20%
TĂNG TỐC Luyện Đề dành cho kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh
TĂNG TỐC Luyện Đề dành cho kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh
(24)
180.000 ₫
-20%
Đề Luyện Tập Môn Toán và Khoa Học Tự Nhiên Thi Đánh Giá Năng Lực Vào Lớp 10 Chuyên Ngoại Ngữ
Đề Luyện Tập Môn Toán và Khoa Học Tự Nhiên Thi Đánh Giá Năng Lực Vào Lớp 10 Chuyên Ngoại Ngữ
(14)
90.000 ₫
-10%
Đề Luyện Tập Môn Tiếng Anh Thi Đánh Giá Năng Lực Vào 10 chuyên Ngoại Ngữ
Đề Luyện Tập Môn Tiếng Anh Thi Đánh Giá Năng Lực Vào 10 chuyên Ngoại Ngữ
(10)
108.000 ₫
-10%
Đề Luyện Tập Môn Ngữ Văn Và Khoa Học Xã Hội Thi Đánh Giá Năng Lực Vào 10 Chuyên Ngoại Ngữ
Đề Luyện Tập Môn Ngữ Văn Và Khoa Học Xã Hội Thi Đánh Giá Năng Lực Vào 10 Chuyên Ngoại Ngữ
(9)
95.000 ₫
-10%
Freeship
Bài Tập Đánh Giá Năng Lực Khoa Học Tự Nhiên (Luyện Thi THPT PISASAT)
Bài Tập Đánh Giá Năng Lực Khoa Học Tự Nhiên (Luyện Thi THPT PISASAT)
210.000 ₫
-5%
Bộ Đề Đánh Giá Năng Lực Môn Tiếng Anh
Bộ Đề Đánh Giá Năng Lực Môn Tiếng Anh
(1)
90.000 ₫
Combo 3 Cuốn Ôn Tập - Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì II
Combo 3 Cuốn Ôn Tập - Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì II
(3)
85.000 ₫
Combo Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực, Đánh Giá Năng Lực Lớp 4 Tập 2: Tiếng Việt + Toán (2 Cuốn)
Combo Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực, Đánh Giá Năng Lực Lớp 4 Tập 2: Tiếng Việt + Toán (2 Cuốn)
(3)
48.000 ₫
-20%
Bộ Đề Đánh Giá Năng Lực Môn Địa Lí
Bộ Đề Đánh Giá Năng Lực Môn Địa Lí
(1)
88.000 ₫
-2%
Bộ Đề Đánh Giá Năng Lực Môn Lịch Sử
Bộ Đề Đánh Giá Năng Lực Môn Lịch Sử
(1)
88.000 ₫
-2%
Kiểm Tra, Đánh Giá Giáo Dục Công Dân 6 Theo Định Hướng Năng Lực
Kiểm Tra, Đánh Giá Giáo Dục Công Dân 6 Theo Định Hướng Năng Lực
(5)
32.300 ₫
-19%
Bộ Đề Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Môn Lịch Sử Lớp 9
Bộ Đề Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Môn Lịch Sử Lớp 9
(1)
73.800 ₫
-8%
Bộ Đề Đánh Giá Năng Lực Môn Toán
Bộ Đề Đánh Giá Năng Lực Môn Toán
85.000 ₫
-6%
Kiểm Tra, Đánh Giá Giáo Dục Công Dân 9 Theo Định Hướng Năng Lực
Kiểm Tra, Đánh Giá Giáo Dục Công Dân 9 Theo Định Hướng Năng Lực
(1)
28.000 ₫
-30%
100 Đề Trác Nghiệm Đánh Giá Năng Lực Môn Tiếng Việt Tập 2 (Đề 51 - Đề 100)
100 Đề Trác Nghiệm Đánh Giá Năng Lực Môn Tiếng Việt Tập 2 (Đề 51 - Đề 100)
89.000 ₫
-1%
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt 3 - Tập 2
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt 3 - Tập 2
24.800 ₫
-17%
Combo Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tập 1: Tiếng Việt + Toán Lớp 2 (2 tập)
Combo Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tập 1: Tiếng Việt + Toán Lớp 2 (2 tập)
(12)
48.000 ₫
-20%
Freeship
Ôn Tập, Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Vật Lý 12
Ôn Tập, Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Vật Lý 12
(1)
94.000 ₫
-44%
Bộ Đề Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 1
Bộ Đề Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 1
66.640 ₫
-2%
Combo Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tập 1: Tiếng Việt + Toán Lớp 4 (2 tập)
Combo Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tập 1: Tiếng Việt + Toán Lớp 4 (2 tập)
(2)
48.000 ₫
-20%
Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Kiểm Tra - Đánh Giá Toán Lớp 9
Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Kiểm Tra - Đánh Giá Toán Lớp 9
(3)
21.800 ₫
-27%
Thực Hành Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Vật Lí 8
Thực Hành Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Vật Lí 8
(1)
32.800 ₫
-6%
Kiểm Tra, Đánh Giá Giáo Dục Công Dân 8 Theo Định Hướng Năng Lực
Kiểm Tra, Đánh Giá Giáo Dục Công Dân 8 Theo Định Hướng Năng Lực
(2)
32.100 ₫
-20%
Kiểm Tra, Đánh Giá Giáo Dục Công Dân 7 Theo Định Hướng Năng Lực
Kiểm Tra, Đánh Giá Giáo Dục Công Dân 7 Theo Định Hướng Năng Lực
(1)
28.000 ₫
-30%
Combo 3 Cuốn Ôn Tập - Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 3 Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Học Kì I
Combo 3 Cuốn Ôn Tập - Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 3 Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Học Kì I
(2)
85.000 ₫
Freeship
Ôn Tập, Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Vật Lý 11
Ôn Tập, Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Vật Lý 11
79.000 ₫
-47%
Combo 3 Cuốn Ôn Tập - Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 5 Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Học Kì II
Combo 3 Cuốn Ôn Tập - Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 5 Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Học Kì II
85.000 ₫
Combo 2 cuốn Ôn tập-kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3 học kì I + học kì II
Combo 2 cuốn Ôn tập-kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3 học kì I + học kì II
(1)
70.000 ₫
Combo 2 Cuốn Ôn Tập - Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Môn Tiếng Anh Lớp 4 Học Kì I, Học Kì II
Combo 2 Cuốn Ôn Tập - Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Môn Tiếng Anh Lớp 4 Học Kì I, Học Kì II
(1)
70.000 ₫
Thực Hành Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Lịch Sử 9
Thực Hành Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Lịch Sử 9
30.800 ₫
-7%
Combo 4 cuốn Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng việt và môn Toán lớp 1 học kì 1 + học kì 2
Combo 4 cuốn Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng việt và môn Toán lớp 1 học kì 1 + học kì 2
95.000 ₫
-5%
Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Toán Lớp 3 - Tập 1
Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Toán Lớp 3 - Tập 1
22.900 ₫
-24%
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt 1/2
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt 1/2
(3)
24.800 ₫
-17%
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt 4 - Tập 2
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt 4 - Tập 2
(1)
24.800 ₫
-17%
Combo Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tập 1: Tiếng Việt + Toán Lớp 3 (2 tập)
Combo Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tập 1: Tiếng Việt + Toán Lớp 3 (2 tập)
(1)
47.900 ₫
-20%
TUYỂN TẬP CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN HÓA
TUYỂN TẬP CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN HÓA
95.000 ₫
-41%
Bộ Đề Kiểm Tra , Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Lớp 1 - Tập 1 (Biên Soạn Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018)(Tái Bản)
Bộ Đề Kiểm Tra , Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Lớp 1 - Tập 1 (Biên Soạn Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018)(Tái Bản)
20.700 ₫
-31%
Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Lớp 1 - Tập 1
Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Lớp 1 - Tập 1
(5)
23.900 ₫
-20%
Bộ Đề Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 4 (Tập 2)
Bộ Đề Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 4 (Tập 2)
91.800 ₫
-7%
Bộ Đề Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 4 (Tập 1)
Bộ Đề Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 4 (Tập 1)
74.250 ₫
-25%
Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 1
Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 1
(1)
22.800 ₫
-24%
Thực Hành Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Địa Lí 6
Thực Hành Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Địa Lí 6
(2)
15.800 ₫
-17%
Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Lớp 2 - Tập 1
Bộ Đề Kiểm Tra Năng Lực , Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Lớp 2 - Tập 1
29.900 ₫
-0%
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Toán 5 - Tập 2
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Toán 5 - Tập 2
24.800 ₫
-17%
Thực Hành Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Địa Lí 8
Thực Hành Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Địa Lí 8
(4)
30.800 ₫
-7%
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Toán 4 - Tập 2
Bộ Đề Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Toán 4 - Tập 2
24.800 ₫
-17%
Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 1 - Môn Tiếng Việt (Học Kì 1)
Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Lớp 1 - Môn Tiếng Việt (Học Kì 1)
40.000 ₫