tiki

Kết quả tìm kiếm cho `định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán`

trusted_store

Combo 4 cuốn sách Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán (tập 1 + tập 2 + tập 3 + tập 4)

4
Đã bán 24
450.000
Tặng tới 50 ASA (11k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán

5
Đã bán 9
460.000
Tặng tới 51 ASA (11k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán tập 3 – Số học (Lê Anh Vinh)

4.7
Đã bán 5
115.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán tập 4

5
Đã bán 4
115.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán tập 2 – Tổ hợp (Lê Anh Vinh)

5
Đã bán 5
115.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán tập 3 – Số học (Lê Anh Vinh)

Đã bán 1
117.000
-10%
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Năng Khiếu 5 (Tái Bản 2018)

37.600
-20%
Giao tiết kiệm
trusted_store

Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán tập 2 - Hình học

Đã bán 2
140.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán tập 1 – Đại số (Lê Anh Vinh)

5
Đã bán 8
115.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán tập 4 – Tổ hợp (Lê Anh Vinh)

5
Đã bán 2
115.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Năng Khiếu Lớp 4

Đã bán 11
45.000
Tặng tới 1 ASA (249 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Combo 4 cuốn sách Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán (tập 1 + tập 2 + tập 3 + tập 4)

Đã bán 2
545.000
Tặng tới 93 ASA (20k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Năng Khiếu 3

48.000
-17%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Năng Khiếu Lớp 3

5
Đã bán 17
33.600
-20%
Giao tiết kiệm
official_store

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Năng Khiếu Lớp 1

5
Đã bán 12
28.500
-5%
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Kì Thi Chuyên Đề Lí Luận Văn Học

4.8
Đã bán 676
76.880
-38%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học 9

4.7
Đã bán 547
40.000
Tặng tới 4 ASA (973 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Toán 2 - Bồi Dưỡng Học Sinh Năng Khiếu - Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới

Đã bán 1
42.750
-5%
Tặng tới 1 ASA (236 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số Lớp 7

5
Đã bán 59
48.450
-5%
Tặng tới 1 ASA (268 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 9

4.7
Đã bán 249
55.180
-38%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học Lớp 9

5
Đã bán 33
55.100
-5%
Tặng tới 1 ASA (305 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

4.8
Đã bán 401
71.300
-38%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 12

5
Đã bán 55
66.500
-5%
Tặng tới 2 ASA (368 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 11

4.8
Đã bán 143
61.380
-38%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học 8

5
Đã bán 46
42.920
-26%
Tặng tới 1 ASA (237 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7

4.7
Đã bán 198
61.380
-38%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đại Số 10

5
Đã bán 34
86.180
-38%
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 12 ( trọn bộ 3 tập)

4.7
Đã bán 352
112.200
-40%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store
icon-astra

Sách: Toán Nâng Cao & Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 1 - TB

5
Đã bán 44
39.000
-32%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
trusted_store

Bồi dưỡng năng lực tự học Toán lớp 6 (Theo chương trình GDPT mới)

4.8
Đã bán 196
80.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đa Thức

4.8
Đã bán 400
166.160
-38%
Tặng tới 18 ASA (4k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 10

5
Đã bán 168
66.960
-38%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 9

5
Đã bán 22
56.550
-13%
Tặng tới 1 ASA (313 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 8 (2016)

4.7
Đã bán 378
48.980
-38%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Lớp 11

4.8
Đã bán 204
104.780
-38%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Khá , Giỏi Toán THCS Phần Đại Số

4.7
Đã bán 88
66.340
-38%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Hướng dẫn ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi THPT chuyên đề Lịch Sử

Đã bán 2
120.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Toán Nâng Cao Và Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 4 (Tái Bản 2019)

5
Đã bán 12
37.000
Tặng tới 4 ASA (900 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

TUYỂN CHỌN NHỮNG BÀI TOÁN HAY KHÓ LẠ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 8

4.5
Đã bán 58
110.360
-38%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Định hướng Bồi dưỡng HS Năng khiếu toán tập 1: Đại số - Sách tham khảo

117.000
-10%
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào