Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `BÀI GIẢNG NHI KHOA (Dành cho đào tạo Bác sỹ y khoa)- Tập 1`:

40 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Công ty phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật {"publisher_vn":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Giáo Trình Triết Học ( Dùng Cho Khối Không Chuyên Ngành Triết Học Trình Độ Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Các Ngành Khoa Học Tự Nhiên, Công Nghệ)
Giáo Trình Triết Học ( Dùng Cho Khối Không Chuyên Ngành Triết Học Trình Độ Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Các Ngành Khoa Học Tự Nhiên, Công Nghệ)
(3)
55.000 ₫
-5%
Freeship
Tập Bài Giảng Nghiệp Vụ Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Và Hòa Giải Ở Cơ Sở
Tập Bài Giảng Nghiệp Vụ Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Và Hòa Giải Ở Cơ Sở
(1)
63.000 ₫
-7%
Bác Hồ Viết Di Chúc
Bác Hồ Viết Di Chúc
(1)
38.900 ₫
-22%
Học Tập Đạo Đức Bác Hồ (Tái Bản Lần Thứ Năm)
Học Tập Đạo Đức Bác Hồ (Tái Bản Lần Thứ Năm)
53.900 ₫
-21%
Thơ Chúc Tết - Mừng Xuân Của Bác Hồ Và Lời Bình (Tái Bản Lần Thứ Hai)
Thơ Chúc Tết - Mừng Xuân Của Bác Hồ Và Lời Bình (Tái Bản Lần Thứ Hai)
51.300 ₫
-10%
Chức Năng Tạo Lập Và Áp Dụng Án Lệ
Chức Năng Tạo Lập Và Áp Dụng Án Lệ
(2)
78.700 ₫
-20%
Freeship
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Bìa Mềm) + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017 - Bìa Cứng)
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Bìa Mềm) + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017 - Bìa Cứng)
750.000 ₫
-11%
Freeship
Đánh Giá Công Chức Theo Kết Quả Thực Thi Công Vụ
Đánh Giá Công Chức Theo Kết Quả Thực Thi Công Vụ
73.000 ₫
-8%
Công An Nhân Dân Đấu Tranh Phản Bác Những Luận Điệu Xuyên Tạc Chủ Nghĩa Mác - LeeNin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tình Hình Mới
Công An Nhân Dân Đấu Tranh Phản Bác Những Luận Điệu Xuyên Tạc Chủ Nghĩa Mác - LeeNin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tình Hình Mới
(2)
133.700 ₫
-20%
Combo: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017) và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Combo: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017) và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
497.500 ₫
-20%
Freeship
Combo: Tuyển tập 37 án lệ và các quyết định giám đốc thẩm .. và Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của Tòa án ở VN
Combo: Tuyển tập 37 án lệ và các quyết định giám đốc thẩm .. và Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của Tòa án ở VN
300.000 ₫
-39%
Freeship
Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự
Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự
(4)
41.000 ₫
-9%
Freeship
Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Giá Trị Lịch Sử Và Ý Nghĩa Định Hướng Cho Cách Mạng Việt Nam
Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Giá Trị Lịch Sử Và Ý Nghĩa Định Hướng Cho Cách Mạng Việt Nam
(3)
59.000 ₫
-8%
Chủ Tịch Hồ Chí Minh Và Các Nhà Lãnh Đạo Tiền Bối Tiêu Biểu Của Đảng Và Cách Mạng Việt Nam
Chủ Tịch Hồ Chí Minh Và Các Nhà Lãnh Đạo Tiền Bối Tiêu Biểu Của Đảng Và Cách Mạng Việt Nam
(4)
34.700 ₫
-19%
Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, Tiếp Tục Đẩy Mạnh Toàn Diện Công Cuộc Đổi Mới Đất Nước - Tập 2
Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, Tiếp Tục Đẩy Mạnh Toàn Diện Công Cuộc Đổi Mới Đất Nước - Tập 2
261.400 ₫
-20%
Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, Tiếp Tục Đẩy Mạnh Toàn Diện Công Cuộc Đổi Mới Đất Nước - Tập 1
Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, Tiếp Tục Đẩy Mạnh Toàn Diện Công Cuộc Đổi Mới Đất Nước - Tập 1
347.800 ₫
-20%
Freeship
Những Nội Dung Cơ Bản Và Mới Trong Các Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị Khóa Xii
Những Nội Dung Cơ Bản Và Mới Trong Các Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị Khóa Xii
(1)
72.000 ₫
-8%
Trách Nhiệm Hình Sự Và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự
Trách Nhiệm Hình Sự Và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự
(2)
98.000 ₫
-19%
Giáo Trình Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng Và Đạo Đức
Giáo Trình Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng Và Đạo Đức
68.000 ₫
-9%
Freeship
Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo
Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo
(3)
14.000 ₫
-13%
Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII
Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII
(2)
32.400 ₫
-19%
Giao Thương Giữa Việt Nam Với Đông Bắc Á (1897 - 1945)
Giao Thương Giữa Việt Nam Với Đông Bắc Á (1897 - 1945)
39.500 ₫
-19%
Freeship
Những Tên Gọi Bí Danh, Bút Danh Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Những Tên Gọi Bí Danh, Bút Danh Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
36.000 ₫
-8%
Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sách Chủ Nghĩa Cá Nhân”
Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sách Chủ Nghĩa Cá Nhân”
53.100 ₫
-20%
Freeship
Về Tác Phẩm "Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân"
Về Tác Phẩm "Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân"
48.000 ₫
-8%
Freeship
Luật Tiếp Công Dân (Hiện Hành)
Luật Tiếp Công Dân (Hiện Hành)
(4)
12.000 ₫
-8%
Luật Tố Cáo (Hiện Hành) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi hành
Luật Tố Cáo (Hiện Hành) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi hành
(3)
26.800 ₫
-23%
Phán Quyết Điển Hình Của Cơ Quan Tài Phán Quốc Tế Về Giải Quyết Tranh Chấp Biển Đảo
Phán Quyết Điển Hình Của Cơ Quan Tài Phán Quốc Tế Về Giải Quyết Tranh Chấp Biển Đảo
(1)
53.000 ₫
Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)
Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)
(7)
30.900 ₫
-16%
Freeship
Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Và Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành)
Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Và Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành)
(1)
41.000 ₫
-9%
Freeship
Luật Đấu Giá Tài Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái Bản Có Bổ Sung)
Luật Đấu Giá Tài Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái Bản Có Bổ Sung)
(5)
37.000 ₫
-8%
Luật Thanh Tra (Hiện Hành) Và Nghị Định Số 159/2016/ND- CP, Ngày 29-11-2016 Của Chính Phủ Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thanh Tra (Hiện Hành) Và Nghị Định Số 159/2016/ND- CP, Ngày 29-11-2016 Của Chính Phủ Hướng Dẫn Thi Hành
(1)
21.000 ₫
-16%
Luật Nuôi Con Nuôi (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn
Luật Nuôi Con Nuôi (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn
39.000 ₫
-7%
Luật Thanh Tra (Hiện Hành) Và Nghị Định Số 159/2016/ND- CP, Ngày 29-11-2016 Của Chính Phủ Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thanh Tra (Hiện Hành) Và Nghị Định Số 159/2016/ND- CP, Ngày 29-11-2016 Của Chính Phủ Hướng Dẫn Thi Hành
(2)
20.800 ₫
-17%
Công Tác Thông Tin, Tuyên Truyền Chủ Quyền Việt Nam Trên Hai Quần Đảo Hoàng Sa, Trường Sa (Sách Tham Khảo)
Công Tác Thông Tin, Tuyên Truyền Chủ Quyền Việt Nam Trên Hai Quần Đảo Hoàng Sa, Trường Sa (Sách Tham Khảo)
61.000 ₫
-8%
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Huy Sức Mạnh Nhân Dân Trong Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Huy Sức Mạnh Nhân Dân Trong Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc
76.400 ₫
-20%
Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2017) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2017) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
(1)
46.000 ₫
-21%
Freeship
Luật Thi Đua, Khen Thưởng Hiện Hành (Luật Năm 2003, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2005, 2009, 2013) Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thi Đua, Khen Thưởng Hiện Hành (Luật Năm 2003, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2005, 2009, 2013) Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
(1)
32.000 ₫
-9%
Điểm Mới Về Quyền Nhân Thân Của Cá Nhân Trong Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) (Năm 2015) Và Những Tình Huống Thực Tế
Điểm Mới Về Quyền Nhân Thân Của Cá Nhân Trong Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) (Năm 2015) Và Những Tình Huống Thực Tế
(2)
44.400 ₫
-19%
Luật Phòng, Chống Thiên Tai (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Luật Phòng, Chống Thiên Tai (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
21.300 ₫
-3%