Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Chu���t b��n ph��m ch��i game`

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 1) - Những Vấn Đề Chung Của Luật Hành Chính
Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 1) - Những Vấn Đề Chung Của Luật Hành Chính
Đã bán 5
110.000 ₫
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)
Đã bán 71
240.000 ₫
Chuyện Pháp Đình ( Bình Luận Án )
Chuyện Pháp Đình ( Bình Luận Án )
Đã bán 100
289.000 ₫
Quy Định Về Mã Số, Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Và Bổ Nhiệm, Xếp Lương Viên Chức, Giảng Dạy Trong Các Cơ Sở Giáo Dục
Quy Định Về Mã Số, Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Và Bổ Nhiệm, Xếp Lương Viên Chức, Giảng Dạy Trong Các Cơ Sở Giáo Dục
Đã bán 1
276.000 ₫
-30%
Combo 3 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1 + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 2
Combo 3 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1 + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 2
Đã bán 79
695.000 ₫
-31%
Bình Luận Án Lệ Đầu Tư Quốc Tế Và Việc Áp Dụng Án Lệ Đầu Tư Quốc Tế Tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Bình Luận Án Lệ Đầu Tư Quốc Tế Và Việc Áp Dụng Án Lệ Đầu Tư Quốc Tế Tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Đã bán 3
125.100 ₫
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2013)
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2013)
Đã bán 1
18.000 ₫
Luật kinh tế chuyên khảo
Luật kinh tế chuyên khảo
Đã bán 100
260.000 ₫
Sách Luật Công Chứng Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018)
Sách Luật Công Chứng Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018)
Đã bán 42
19.000 ₫
-5%
Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)
Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)
Đã bán 6
55.250 ₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất
Đã bán 15
260.400 ₫
-34%
Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)
Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)
Đã bán 19
35.000 ₫
Những Điều Cần Biết Về Ký Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Dân Sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Những Điều Cần Biết Về Ký Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Dân Sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Đã bán 6
55.000 ₫
Luật Chứng Khoán
Luật Chứng Khoán
Đã bán 28
32.000 ₫
-16%
Luật các tổ chức tín dụng
Luật các tổ chức tín dụng
Đã bán 12
29.000 ₫
-3%
Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (Phần 2 - Các tội phạm), Chương XXI, Mục 1: Các tội về An toàn giao thông
Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (Phần 2 - Các tội phạm), Chương XXI, Mục 1: Các tội về An toàn giao thông
Đã bán 67
264.800 ₫
-12%
Sách - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự
Sách - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự
13.500 ₫
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
Đã bán 60
36.000 ₫
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Đã bán 202
265.000 ₫
-12%
9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành) - (Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung)
9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành) - (Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung)
Đã bán 3
149.000 ₫
-16%
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019); Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019); Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
Đã bán 51
34.000 ₫
Luật Tổ Chức Chính Phủ - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Tổ Chức Chính Phủ - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 100
16.660 ₫
-2%
Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo
Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo
Đã bán 41
62.000 ₫
-31%
Sách Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017) - Xuất Bản Năm 2019
Sách Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017) - Xuất Bản Năm 2019
Đã bán 24
43.000 ₫
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ Hai: Các Tội Phạm - Chương XX: Các Tội Phạm Về Ma Túy (Bình Luận Chuyên Sâu)
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ Hai: Các Tội Phạm - Chương XX: Các Tội Phạm Về Ma Túy (Bình Luận Chuyên Sâu)
Đã bán 44
265.500 ₫
-12%
Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)
Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)
Đã bán 108
33.000 ₫
Combo 6 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) của tác giả Đinh Văn Quế (Bình luận chuyên sâu)
Combo 6 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) của tác giả Đinh Văn Quế (Bình luận chuyên sâu)
Đã bán 30
1.444.100 ₫
-10%
Sách Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân (Hiện Hành) - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân (Hiện Hành) - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 11
20.000 ₫
Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 12
21.000 ₫
Luật Tổ Chức Quốc Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Luật Tổ Chức Quốc Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Đã bán 26
21.000 ₫
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ Hai: Các Tội Phạm - Chương XXIV: Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp (Bình Luận Chuyên Sâu)
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ Hai: Các Tội Phạm - Chương XXIV: Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp (Bình Luận Chuyên Sâu)
Đã bán 3
239.500 ₫
-20%
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
Đã bán 31
195.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
Đã bán 73
40.000 ₫
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) - Bộ luật tố tụng hình sự - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có hiệu luật từ ngày 1/1/2018)
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) - Bộ luật tố tụng hình sự - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có hiệu luật từ ngày 1/1/2018)
Đã bán 13
202.000 ₫
-28%
Sách Pháp Luật Về Giao Dịch Điện Tử Trên Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam Năm 2020 - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Pháp Luật Về Giao Dịch Điện Tử Trên Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam Năm 2020 - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Đã bán 5
86.000 ₫
Tổ Chức Quản Lý Vệ Sinh, An Toàn Lao Động Tại Nơi Làm Việc - Kỹ Năng Kiểm Soát
Tổ Chức Quản Lý Vệ Sinh, An Toàn Lao Động Tại Nơi Làm Việc - Kỹ Năng Kiểm Soát
Đã bán 10
72.000 ₫
Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao (Sách chuyên khảo)
Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao (Sách chuyên khảo)
Đã bán 2
150.000 ₫
Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Bảo Vệ Môi Trường Đô Thị Ở Việt Nam Hiện Nay
Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Bảo Vệ Môi Trường Đô Thị Ở Việt Nam Hiện Nay
Đã bán 4
61.740 ₫
-2%
Một Số Nghiên Cứu Hiện Đại Về Tòa Án (Sách chuyên khảo)
Một Số Nghiên Cứu Hiện Đại Về Tòa Án (Sách chuyên khảo)
Đã bán 4
64.000 ₫
Luật Công Chứng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bỗ Sung 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Công Chứng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bỗ Sung 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 7
69.000 ₫
Luật Viên Chức - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Viên Chức - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 5
12.000 ₫
Thực Hành Quyền Công Tố, Kiểm Sát Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự Về Đất Đai (Sách Chuyên Khảo)
Thực Hành Quyền Công Tố, Kiểm Sát Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự Về Đất Đai (Sách Chuyên Khảo)
Đã bán 14
59.000 ₫
Sách Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Phủ Và Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
Sách Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Phủ Và Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
Đã bán 4
11.000 ₫
Sách Luật Công Chứng Năm 2014 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - Xuất Bản Năm 2015
Sách Luật Công Chứng Năm 2014 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - Xuất Bản Năm 2015
Đã bán 6
20.000 ₫
Pháp Luật Về Giao Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Theo Mẫu Trong Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Tại Việt Nam
Pháp Luật Về Giao Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Theo Mẫu Trong Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Tại Việt Nam
Đã bán 4
49.000 ₫
Sách Quy định pháp luật về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo Luật đất đai năm 2013
Sách Quy định pháp luật về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo Luật đất đai năm 2013
Đã bán 12
56.000 ₫
Hoàn Thiện Pháp Luật Về Chuyển Đổi Giới Tính Ở Việt Nam
Hoàn Thiện Pháp Luật Về Chuyển Đổi Giới Tính Ở Việt Nam
Đã bán 5
84.000 ₫
Luật Hình Sự Việt Nam Quyển 1 (Phần Chung) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Luật Hình Sự Việt Nam Quyển 1 (Phần Chung) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Đã bán 13
182.750 ₫