Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Học Mĩ thuật lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực (Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ giáo dục mĩ thuật tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ)`:

68 kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Dạy học lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Dạy học lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
62.000 ₫
-9%
Dạy học lớp 2 theo hướng phát triển năng lực học sinh
Dạy học lớp 2 theo hướng phát triển năng lực học sinh
58.000 ₫
-9%
Freeship
Dạy học lớp 5 theo hướng phát triển năng lực học sinh
Dạy học lớp 5 theo hướng phát triển năng lực học sinh
(2)
106.000 ₫
Dạy học lớp 4 theo hướng phát triển năng lực học sinh
Dạy học lớp 4 theo hướng phát triển năng lực học sinh
(3)
76.000 ₫
-10%
Dạy học lớp 1 theo hướng phát triển năng lực học sinh
Dạy học lớp 1 theo hướng phát triển năng lực học sinh
(1)
54.000 ₫
-10%
Freeship
Vui Học An Toàn Giao Thông Lớp 1 (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực)
Vui Học An Toàn Giao Thông Lớp 1 (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực)
16.000 ₫
-11%
EM HỌC TIẾNG VIỆT 1 TẬP 2 (THEO CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC MỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC)
EM HỌC TIẾNG VIỆT 1 TẬP 2 (THEO CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC MỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC)
66.640 ₫
-2%
Phát Triển Nâng Cao Toán 1 - Theo Chương Trình Tiểu Học Mới - Định Hướng Phát Triển Năng Lực
Phát Triển Nâng Cao Toán 1 - Theo Chương Trình Tiểu Học Mới - Định Hướng Phát Triển Năng Lực
23.700 ₫
-38%
Freeship
Dạy học môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh     (Định hướng theo chương trình mới)
Dạy học môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh (Định hướng theo chương trình mới)
(4)
65.000 ₫
Toán Với Các Bài Toán Thực Tế Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Lớp 9 Tập 1
Toán Với Các Bài Toán Thực Tế Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Lớp 9 Tập 1
(6)
71.900 ₫
-15%
TOÁN 9 VỚI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TẬP 2
TOÁN 9 VỚI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TẬP 2
(6)
67.900 ₫
-20%
Freeship
Giải Toán Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh THCS (Tập 4)
Giải Toán Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh THCS (Tập 4)
(1)
50.000 ₫
-7%
Dạy Học Theo Định Hướng Hình Thành Và Phát Triển Năng Lực Người Học Ở Trường Phổ Thông
Dạy Học Theo Định Hướng Hình Thành Và Phát Triển Năng Lực Người Học Ở Trường Phổ Thông
(1)
57.000 ₫
-5%
Hướng Dẫn Em Học Toán 1 (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
Hướng Dẫn Em Học Toán 1 (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
28.300 ₫
-41%
Combo Sách Tham Khảo Môn Toán Lớp 1 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực (4 Cuốn)
Combo Sách Tham Khảo Môn Toán Lớp 1 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực (4 Cuốn)
295.000 ₫
-0%
Freeship
Bộ Đề Kiểm Tra Toán - Tiếng Việt Lớp 1 (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực)
Bộ Đề Kiểm Tra Toán - Tiếng Việt Lớp 1 (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực)
(3)
32.000 ₫
-9%
Combo Sách Tham Khảo Dành Cho Học Sinh Lớp 1 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực (Bộ 12 Cuốn)
Combo Sách Tham Khảo Dành Cho Học Sinh Lớp 1 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực (Bộ 12 Cuốn)
420.000 ₫
-1%
Combo Sách Tham Khảo Môn Tiếng Anh Lớp 1 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực (4 Cuốn)
Combo Sách Tham Khảo Môn Tiếng Anh Lớp 1 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực (4 Cuốn)
(1)
137.000 ₫
-1%
Bồi Dưỡng Toán Lớp 1 ( Theo Chương Trình Tiểu Học Mới  - Định Hướng Phát Triển Năng Lực ) ( Tái Bản)
Bồi Dưỡng Toán Lớp 1 ( Theo Chương Trình Tiểu Học Mới - Định Hướng Phát Triển Năng Lực ) ( Tái Bản)
(1)
35.900 ₫
-20%
Dạy học các môn Khoa học xã hội cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh (Định hướng chương trình mới)
Dạy học các môn Khoa học xã hội cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh (Định hướng chương trình mới)
(1)
96.000 ₫
-9%
Phát Triển Tư Duy Học Toán Lớp 2
Phát Triển Tư Duy Học Toán Lớp 2
(1)
26.000 ₫
-32%
TOÁN 9 VỚI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TẬP 1+2
TOÁN 9 VỚI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TẬP 1+2
(2)
166.600 ₫
-2%
Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật Ở Việt Nam Hiện Nay: Thực Trạng và Định Hướng Phát Triển
Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật Ở Việt Nam Hiện Nay: Thực Trạng và Định Hướng Phát Triển
276.000 ₫
-20%
Vở Luyện Tập Tiếng Việt 1 Tập 2(Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
Vở Luyện Tập Tiếng Việt 1 Tập 2(Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
21.900 ₫
-22%
Học Và Hành Toán  1 Tập Hai (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
Học Và Hành Toán 1 Tập Hai (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
30.300 ₫
-20%
Vở Luyện Toán 1 Tập Hai (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) (Tái Bản)
Vở Luyện Toán 1 Tập Hai (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) (Tái Bản)
36.900 ₫
-3%
Freeship
Dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh
Dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh
(4)
50.000 ₫
Học Và Hành Toán  1 Tập Một (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
Học Và Hành Toán 1 Tập Một (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
23.700 ₫
-38%
Vở Luyện Toán 1 Tập Một (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) (Tái Bản)
Vở Luyện Toán 1 Tập Một (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) (Tái Bản)
23.700 ₫
-38%
Freeship
Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Việt 1(Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Việt 1(Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
20.000 ₫
-9%
Dạy học các môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh
Dạy học các môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh
(11)
54.000 ₫
-10%
Vui Chơi Với Các Con Số Toán 1 (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
Vui Chơi Với Các Con Số Toán 1 (Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
30.400 ₫
-13%
Vở Luyện Tập Tiếng Việt 1 Tập 1(Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
Vở Luyện Tập Tiếng Việt 1 Tập 1(Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực) ( Tái Bản)
21.900 ₫
-22%
- Khóa học PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN-  Định hướng đúng - Đời thành công- UNICA.VN
- Khóa học PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN- Định hướng đúng - Đời thành công- UNICA.VN
399.000 ₫
-34%
- Khóa học PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN-  Sinh viên - Làm sao định hướng đời mình- UNICA.VN
- Khóa học PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN- Sinh viên - Làm sao định hướng đời mình- UNICA.VN
209.000 ₫
-65%
- Khóa học PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN-  Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên thời đại 4.0- UNICA.VN
- Khóa học PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN- Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên thời đại 4.0- UNICA.VN
399.000 ₫
-34%
Nhận Diện Các Xu Hướng Vận Động Và Phát Triển Của Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam Hiện Nay
Nhận Diện Các Xu Hướng Vận Động Và Phát Triển Của Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam Hiện Nay
(2)
226.990 ₫
-20%
Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp 2 (Tái Bản)
Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp 2 (Tái Bản)
(2)
39.200 ₫
-20%
Freeship
Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 5 - Tập 2 (Tái Bản)
Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 5 - Tập 2 (Tái Bản)
(1)
27.000 ₫
-10%
COMBO TOÁN BẢY MÀU - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TƯ DUY TOÁN HỌC LỚP 2 + LỚP 3 (BỘ 4 CUỐN)
COMBO TOÁN BẢY MÀU - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TƯ DUY TOÁN HỌC LỚP 2 + LỚP 3 (BỘ 4 CUỐN)
139.680 ₫
-3%
COMBO TOÁN BẢY MÀU - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TƯ DUY TOÁN HỌC LỚP 1 + LỚP 2 (BỘ 4 QUYỂN)
COMBO TOÁN BẢY MÀU - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TƯ DUY TOÁN HỌC LỚP 1 + LỚP 2 (BỘ 4 QUYỂN)
118.340 ₫
-3%
Combo 2 Cuốn Sách Kỹ Năng Cực Hay:  Học Cách Tiêu Tiền + Nghệ Thuật Phát Triển Bản Thân
Combo 2 Cuốn Sách Kỹ Năng Cực Hay: Học Cách Tiêu Tiền + Nghệ Thuật Phát Triển Bản Thân
177.500 ₫
-19%
Freeship
Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Toán Lớp 8 (Tập 2)
Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Toán Lớp 8 (Tập 2)
(4)
66.000 ₫
-43%
Freeship
Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Toán Lớp 6 (Tập 2)
Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Toán Lớp 6 (Tập 2)
(2)
107.000 ₫
-8%
COMBO TOÁN BẢY MÀU - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TƯ DUY TOÁN HỌC TỪ LỚP 2 ĐẾN LỚP 4 (BỘ 6 CUỐN)
COMBO TOÁN BẢY MÀU - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TƯ DUY TOÁN HỌC TỪ LỚP 2 ĐẾN LỚP 4 (BỘ 6 CUỐN)
207.360 ₫
-4%
COMBO TOÁN BẢY MÀU - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TƯ DUY TOÁN HỌC LỚP 2 - TẬP 1 + TẬP 2
COMBO TOÁN BẢY MÀU - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TƯ DUY TOÁN HỌC LỚP 2 - TẬP 1 + TẬP 2
(3)
57.600 ₫
-20%
Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Toán Lớp 7 (Tập 2)
Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Toán Lớp 7 (Tập 2)
(2)
68.900 ₫
-41%
Combo 4 Cuốn Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Sinh Lớp 2 Môn Toán + Tiếng Việt Tập 1, Tập 2
Combo 4 Cuốn Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Sinh Lớp 2 Môn Toán + Tiếng Việt Tập 1, Tập 2
87.400 ₫
-5%