Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở`:

75 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Công ty phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật {"publisher_vn":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Freeship
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng
53.000 ₫
-9%
Freeship
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Hỏi - Đáp
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Hỏi - Đáp
71.000 ₫
-21%
Hoạt Động Của Nguyễn Ái Quốc Ở Liên Xô (1923 - 1938)
Hoạt Động Của Nguyễn Ái Quốc Ở Liên Xô (1923 - 1938)
(5)
59.600 ₫
-19%
Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch
Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch
(4)
37.900 ₫
-19%
Freeship
Tập Bài Giảng Nghiệp Vụ Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Và Hòa Giải Ở Cơ Sở
Tập Bài Giảng Nghiệp Vụ Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Và Hòa Giải Ở Cơ Sở
(1)
63.000 ₫
-7%
Combo Bộ 6 Cuốn: Các Dân Tộc Ở Việt Nam
Combo Bộ 6 Cuốn: Các Dân Tộc Ở Việt Nam
(8)
1.711.900 ₫
-26%
Phán Quyết Điển Hình Của Cơ Quan Tài Phán Quốc Tế Về Giải Quyết Tranh Chấp Biển Đảo
Phán Quyết Điển Hình Của Cơ Quan Tài Phán Quốc Tế Về Giải Quyết Tranh Chấp Biển Đảo
(1)
53.000 ₫
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
(19)
184.700 ₫
-20%
Freeship
Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Vấn Đề Dân Tộc Và Vấn Đề Giai Cấp Trong Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam Hiện Nay
Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Vấn Đề Dân Tộc Và Vấn Đề Giai Cấp Trong Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam Hiện Nay
60.000 ₫
-8%
Điểm Mới Về Thừa Kế Trong Bộ Luật Dân Sự 2015 Và Những Tinh Huống Thực Tế
Điểm Mới Về Thừa Kế Trong Bộ Luật Dân Sự 2015 Và Những Tinh Huống Thực Tế
(4)
42.700 ₫
-19%
Các Dân Tộc Ở Việt Nam - Tập 2: Nhóm Ngôn Ngữ Tày - Thái KaĐai
Các Dân Tộc Ở Việt Nam - Tập 2: Nhóm Ngôn Ngữ Tày - Thái KaĐai
349.000 ₫
-16%
Bàn Về Hiện Đại Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa
Bàn Về Hiện Đại Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa
(1)
72.000 ₫
-8%
Tăng Trưởng Bao Trùm Trong Khu Vực Doanh Nghiệp Ở Việt Nam
Tăng Trưởng Bao Trùm Trong Khu Vực Doanh Nghiệp Ở Việt Nam
(1)
92.300 ₫
-20%
Freeship
Giáo Dục Pháp Luật Cho Trẻ Em Ở Việt Nam Hiện Nay
Giáo Dục Pháp Luật Cho Trẻ Em Ở Việt Nam Hiện Nay
49.000 ₫
-16%
Điểm Mới Về Quyền Nhân Thân Của Cá Nhân Trong Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) (Năm 2015) Và Những Tình Huống Thực Tế
Điểm Mới Về Quyền Nhân Thân Của Cá Nhân Trong Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) (Năm 2015) Và Những Tình Huống Thực Tế
(2)
44.400 ₫
-19%
Ngân Hàng Câu Hỏi Thi, Kiểm Tra Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ngân Hàng Câu Hỏi Thi, Kiểm Tra Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
(2)
41.000 ₫
Freeship
Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự
Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự
(4)
41.000 ₫
-9%
Giáo Trình Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng Và Đạo Đức
Giáo Trình Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng Và Đạo Đức
68.000 ₫
-9%
Freeship
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh (Tái Bản)
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh (Tái Bản)
(1)
48.000 ₫
-8%
Freeship
Những Nội Dung Cơ Bản Và Mới Trong Các Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị Khóa Xii
Những Nội Dung Cơ Bản Và Mới Trong Các Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị Khóa Xii
(1)
72.000 ₫
-8%
Freeship
Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Bảo Vệ Môi Trường Đô Thị Ở Việt Nam Hiện Nay
Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Bảo Vệ Môi Trường Đô Thị Ở Việt Nam Hiện Nay
58.000 ₫
-8%
Freeship
Một Số Vấn Đề Pháp Lý Về Tài Sản Mã Hóa, Tiền Mã Hóa
Một Số Vấn Đề Pháp Lý Về Tài Sản Mã Hóa, Tiền Mã Hóa
83.000 ₫
-8%
Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sách Chủ Nghĩa Cá Nhân”
Về Tác Phẩm “Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sách Chủ Nghĩa Cá Nhân”
53.100 ₫
-20%
Freeship
Về Tác Phẩm "Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân"
Về Tác Phẩm "Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân"
48.000 ₫
-8%
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Gìn Trật Tự, An Ninh
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Gìn Trật Tự, An Ninh
53.000 ₫
-9%
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Huy Sức Mạnh Nhân Dân Trong Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Huy Sức Mạnh Nhân Dân Trong Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc
76.400 ₫
-20%
Freeship
Combo: Tuyển tập 37 án lệ và các quyết định giám đốc thẩm .. và Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của Tòa án ở VN
Combo: Tuyển tập 37 án lệ và các quyết định giám đốc thẩm .. và Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của Tòa án ở VN
300.000 ₫
-39%
Bộ Luật Lao Động
Bộ Luật Lao Động
(50)
28.400 ₫
-23%
Giáo Trình Triết Học (Dành Cho Học Viên Cao Học Và Nghiên Cứu Sinh Không Thuộc Nhóm Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn)
Giáo Trình Triết Học (Dành Cho Học Viên Cao Học Và Nghiên Cứu Sinh Không Thuộc Nhóm Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn)
99.000 ₫
-3%
Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam
Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam
(3)
31.000 ₫
-9%
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
(4)
71.500 ₫
-26%
Freeship
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Bìa Mềm) + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017 - Bìa Cứng)
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Bìa Mềm) + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017 - Bìa Cứng)
750.000 ₫
-11%
Combo: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017) và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Combo: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017) và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
497.500 ₫
-20%
Freeship
Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Và Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành)
Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Và Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành)
(1)
41.000 ₫
-9%
Freeship
Tài Sản Thế Chấp Và Xử Lý Tài Sản Thế Chấp Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự
Tài Sản Thế Chấp Và Xử Lý Tài Sản Thế Chấp Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự
(11)
79.000 ₫
-8%
Freeship
Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)
Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)
(9)
216.000 ₫
Freeship
Quan Hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ (1947 - 1991)
Quan Hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ (1947 - 1991)
52.000 ₫
-7%
Freeship
Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới - Phần II (Đại Hội X, XI, XII)
Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới - Phần II (Đại Hội X, XI, XII)
(1)
322.000 ₫
-7%
Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới - Phần I (Đại Hội VI, VII, VIII, IX)
Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới - Phần I (Đại Hội VI, VII, VIII, IX)
(1)
410.900 ₫
-7%
Cưỡng Chế Hành Chính - Lý Luận Và Thực Tiễn
Cưỡng Chế Hành Chính - Lý Luận Và Thực Tiễn
(4)
50.900 ₫
-32%
Học Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Chúng Ta Học Gì
Học Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Chúng Ta Học Gì
(1)
30.300 ₫
-20%
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử
50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm Vóc Và Giá Trị Lịch Sử
(1)
214.900 ₫
-13%
Việt Nam - Đất Nước Con Rồng Cháu Tiên
Việt Nam - Đất Nước Con Rồng Cháu Tiên
49.300 ₫
-19%
Freeship
Đa Dạng Tôn Giáo Với Tiến Trình Xây Dựng Cộng Đồng Văn Hóa - Xã Hội Asean (ASCC)
Đa Dạng Tôn Giáo Với Tiến Trình Xây Dựng Cộng Đồng Văn Hóa - Xã Hội Asean (ASCC)
68.000 ₫
-8%
Hành Chính Công Và Quản Trị Công - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
Hành Chính Công Và Quản Trị Công - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
(3)
62.700 ₫
-20%
Giao Thương Giữa Việt Nam Với Đông Bắc Á (1897 - 1945)
Giao Thương Giữa Việt Nam Với Đông Bắc Á (1897 - 1945)
44.000 ₫
-10%
Luật Doanh Nghiệp Hiện Hành Năm 2014 (Song Ngữ Việt - Anh)
Luật Doanh Nghiệp Hiện Hành Năm 2014 (Song Ngữ Việt - Anh)
115.600 ₫
-20%
Quan Hệ Nhật Bản - Trung Quốc Từ Năm 1949 Đến Năm 1991
Quan Hệ Nhật Bản - Trung Quốc Từ Năm 1949 Đến Năm 1991
48.300 ₫
-20%