Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở`:

258 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Công ty phát hành: Nhà sách Lao Động {"publisher_vn":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Freeship
Hỏi - Đáp Các Tình Huống Pháp Luật Về Bảo Trợ Xã Hội – Chính Sách An Sinh Xã Hội, Chính Sách Người Cao Tuổi, Người Khuyết Tật Và Đối Tượng Được Bảo Trợ Xã Hội
Hỏi - Đáp Các Tình Huống Pháp Luật Về Bảo Trợ Xã Hội – Chính Sách An Sinh Xã Hội, Chính Sách Người Cao Tuổi, Người Khuyết Tật Và Đối Tượng Được Bảo Trợ Xã Hội
(1)
230.000 ₫
-34%
Freeship
Hỏi Đáp Các Tình Huống Pháp Luật Mới Nhất Về Luật Ngân Sách Luật Kiểm Toán Năm 2015
Hỏi Đáp Các Tình Huống Pháp Luật Mới Nhất Về Luật Ngân Sách Luật Kiểm Toán Năm 2015
229.000 ₫
-32%
Luật Thi Hành Án Hình Sự Và 350 Câu Hỏi Đáp Về Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự (Luật Số 41/2019/QH14 Ngày 14-6-2019 Của Quốc Hội)
Luật Thi Hành Án Hình Sự Và 350 Câu Hỏi Đáp Về Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự (Luật Số 41/2019/QH14 Ngày 14-6-2019 Của Quốc Hội)
262.500 ₫
-25%
Hỏi Và Đáp Tình Huống Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ, Chiến Sĩ Công An Nhân Dân Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất
Hỏi Và Đáp Tình Huống Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ, Chiến Sĩ Công An Nhân Dân Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất
280.400 ₫
-20%
Freeship
Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017
Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017
239.000 ₫
-32%
Freeship
Hướng Dẫn Sinh Hoạt Đoàn Thể Trong Các Cơ Quan, Tổ Chức Học Tập Theo Gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Hướng Dẫn Sinh Hoạt Đoàn Thể Trong Các Cơ Quan, Tổ Chức Học Tập Theo Gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh
239.000 ₫
-31%
Freeship
Giải Đáp Một Số Vướng Mắc, Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu
Giải Đáp Một Số Vướng Mắc, Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu
(1)
280.000 ₫
-20%
Freeship
Giải Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu, Mua Sắm Sử Dụng Tài Sản
Giải Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu, Mua Sắm Sử Dụng Tài Sản
229.000 ₫
-32%
Freeship
Hệ Thống Các Văn Bản Mới Về Tài Chính Kế Toán Công Đoàn Quy Định Về Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Lĩnh Vực Lao Động, Hoạt Động Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng, Việc Làm Và An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Dành Cho Công Đoàn Các Cấp
Hệ Thống Các Văn Bản Mới Về Tài Chính Kế Toán Công Đoàn Quy Định Về Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Lĩnh Vực Lao Động, Hoạt Động Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng, Việc Làm Và An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Dành Cho Công Đoàn Các Cấp
240.000 ₫
-31%
Tài Liệu Bồi Dưỡng Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Bí Thư Chi Bộ, Đảng Viên Và Cấp Ủy Viên Cơ Sở
Tài Liệu Bồi Dưỡng Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Bí Thư Chi Bộ, Đảng Viên Và Cấp Ủy Viên Cơ Sở
259.900 ₫
-26%
Freeship
Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Và Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Chi Tiêu Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Và Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Chi Tiêu Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
(1)
250.000 ₫
-29%
Freeship
Chính Sách Đổi Mới Về Giáo Dục Đào Tạo - Nghiên Cứu Và Vận Dụng Hiệu Quả Ở Trường Học
Chính Sách Đổi Mới Về Giáo Dục Đào Tạo - Nghiên Cứu Và Vận Dụng Hiệu Quả Ở Trường Học
229.000 ₫
-35%
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
(24)
198.000 ₫
-43%
Kỹ Năng Nghiệp Vụ Công Tác Công Đoàn 2017 (Quy Định Về Tiêu Chuẩn, Định Mức Chế Độ Chi Tiêu Quản Lý Tài Chính, Tài Sản, Phân Phối Nguồn Thu, Thưởng, Phạt Trong Các Cơ Quan Công Đoàn)
Kỹ Năng Nghiệp Vụ Công Tác Công Đoàn 2017 (Quy Định Về Tiêu Chuẩn, Định Mức Chế Độ Chi Tiêu Quản Lý Tài Chính, Tài Sản, Phân Phối Nguồn Thu, Thưởng, Phạt Trong Các Cơ Quan Công Đoàn)
238.900 ₫
-32%
Freeship
Cẩm Nang Quy Chế Hoạt Động Ngành Ngân Hàng
Cẩm Nang Quy Chế Hoạt Động Ngành Ngân Hàng
229.000 ₫
-35%
Phong Thủy Nhà Ở
Phong Thủy Nhà Ở
(7)
293.800 ₫
-16%
Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
(1)
335.750 ₫
-15%
Freeship
Quy Định Mới Về Cơ Chế Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm Quản Lý, Sử Dụng Quyết Toán Kinh Phí
Quy Định Mới Về Cơ Chế Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm Quản Lý, Sử Dụng Quyết Toán Kinh Phí
223.000 ₫
-33%
Freeship
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Chi Bộ Đảng Bộ Các Cấp
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Chi Bộ Đảng Bộ Các Cấp
250.000 ₫
-25%
Freeship
Cẩm Nang Tra Cứu Tiêu Chuẩn Định Mức Chi Tiêu Áp Dụng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Cẩm Nang Tra Cứu Tiêu Chuẩn Định Mức Chi Tiêu Áp Dụng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
250.000 ₫
-29%
Freeship
Như Một Huyền Thoại – Chuyện Về Những Người Thanh Niên Xung Phong
Như Một Huyền Thoại – Chuyện Về Những Người Thanh Niên Xung Phong
220.000 ₫
-34%
Freeship
Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai
Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai
250.000 ₫
-29%
Sổ Tay Công Tác Đảng Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ
Sổ Tay Công Tác Đảng Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ
229.900 ₫
-34%
Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương - Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Tai Nạn Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động Mới Nhất
Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương - Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Tai Nạn Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động Mới Nhất
(1)
280.400 ₫
-20%
Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam Khóa XII (Sửa Đổi, Bổ Sung) - Những Quy Định Mới Về Quản Lý Thu, Chi Tài Chính Và Chế Độ Chính Sách Đối Với Người Lao Động
Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam Khóa XII (Sửa Đổi, Bổ Sung) - Những Quy Định Mới Về Quản Lý Thu, Chi Tài Chính Và Chế Độ Chính Sách Đối Với Người Lao Động
(1)
334.900 ₫
-15%
Tài Liệu Bồi Dưỡng Về Phòng , Chống Tham Nhũng Và Xây Dựng Đạo Đức Liêm Chính
Tài Liệu Bồi Dưỡng Về Phòng , Chống Tham Nhũng Và Xây Dựng Đạo Đức Liêm Chính
326.600 ₫
-17%
Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân - Trình Tự, Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Và Các Văn Bản Về Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Tiền Sử Dụng Đất, Bồi Thường Thiệt Hại Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất
Tìm Hiểu Quyền Sử Dụng Đất Của Tổ Chức, Cá Nhân - Trình Tự, Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Và Các Văn Bản Về Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Tiền Sử Dụng Đất, Bồi Thường Thiệt Hại Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất
239.900 ₫
-34%
Freeship
Bạo Hành Ở Nữ Giới - Số Phận Và Những Ước Mơ
Bạo Hành Ở Nữ Giới - Số Phận Và Những Ước Mơ
220.000 ₫
-34%
Luật Bảo Vệ Môi Trường: Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Các Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp, Cơ Sở Sản Xuất, Hộ Kinh Doanh
Luật Bảo Vệ Môi Trường: Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Các Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp, Cơ Sở Sản Xuất, Hộ Kinh Doanh
280.700 ₫
-20%
Freeship
Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống
Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Và Giải Đáp 480 Tình Huống
250.000 ₫
-25%
Freeship
Luận Bàn Về Đời Người
Luận Bàn Về Đời Người
250.000 ₫
-29%
Luật An Toàn Thực Phẩm - Quy Định Mới Về Điều Kiện An Toàn Và Kinh Doanh Thực Phẩm Dành Cho Các Cơ Quan Doanh Nghiệp Và Hộ Kinh Doanh
Luật An Toàn Thực Phẩm - Quy Định Mới Về Điều Kiện An Toàn Và Kinh Doanh Thực Phẩm Dành Cho Các Cơ Quan Doanh Nghiệp Và Hộ Kinh Doanh
(1)
360.400 ₫
-20%
Freeship
Luật Giao Thông Đường Bộ - Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông
Luật Giao Thông Đường Bộ - Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông
(1)
250.000 ₫
-29%
Bộ Luật Lao Động (Sửa Đổi) Và Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2020
Bộ Luật Lao Động (Sửa Đổi) Và Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2020
(2)
323.200 ₫
-18%
Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông
Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông
(1)
280.400 ₫
-20%
Freeship
Các Học Thuyết Về Giá Trị Thặng Dư - Phần III
Các Học Thuyết Về Giá Trị Thặng Dư - Phần III
281.000 ₫
Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu Và Các Quy Định Mới Về Giao Nhiệm Vụ , Đặt Hàng Hoặc Đấu Thấu Cung Cấp Sản Phẩm , Dịch Vụ Công Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước Từ Nguồn Kinh Phí Chi Thường Xuyên Và Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Qua Kho Bạc Nhà Nước
Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu Và Các Quy Định Mới Về Giao Nhiệm Vụ , Đặt Hàng Hoặc Đấu Thấu Cung Cấp Sản Phẩm , Dịch Vụ Công Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước Từ Nguồn Kinh Phí Chi Thường Xuyên Và Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Qua Kho Bạc Nhà Nước
316.400 ₫
-20%
Freeship
Các Học Thuyết Về Giá Trị Thặng Dư - Phần II
Các Học Thuyết Về Giá Trị Thặng Dư - Phần II
279.000 ₫
Freeship
Những Điều Cần Biết Về Quyền Trẻ Em - Luật Trẻ Em
Những Điều Cần Biết Về Quyền Trẻ Em - Luật Trẻ Em
(1)
250.000 ₫
-29%
Freeship
XEM NGÀY CHỌN GIỜ CAN CHI NĂM 2020- 2021- 2022
XEM NGÀY CHỌN GIỜ CAN CHI NĂM 2020- 2021- 2022
(1)
255.000 ₫
-27%
Freeship
Hướng Dẫn Tra Cứu Pháp Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở
Hướng Dẫn Tra Cứu Pháp Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở
235.000 ₫
-33%
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG KINH PHÍ, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG KINH PHÍ, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
239.800 ₫
-39%
Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017
Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017
249.900 ₫
-29%
Freeship
Chỉ Dẫn Pháp Luật Về Một Số Lĩnh Vực Thuế
Chỉ Dẫn Pháp Luật Về Một Số Lĩnh Vực Thuế
131.000 ₫
-18%
Freeship
Chú Giải Chi Tiết Mã HS Trong Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2016 (Tập 1)
Chú Giải Chi Tiết Mã HS Trong Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2016 (Tập 1)
250.000 ₫
-46%
Freeship
Sổ Tay Công Tác - Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật Về Biển Đảo
Sổ Tay Công Tác - Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật Về Biển Đảo
(1)
230.000 ₫
-34%
Freeship
Quy Định Chi Tiết Lập Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Hàng Hóa
Quy Định Chi Tiết Lập Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Hàng Hóa
229.000 ₫
-32%
Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc
Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc
316.600 ₫
-20%