Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở`:

102 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Công ty phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia {"publisher_vn":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Hỏi - Đáp Về Chế Độ Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản
Hỏi - Đáp Về Chế Độ Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản
(1)
31.000 ₫
Hỏi - Đáp Về Dân Tộc Học Và Một Số Vấn Đề Về Dân Tộc Học Ở Việt Nam Hiện Nay
Hỏi - Đáp Về Dân Tộc Học Và Một Số Vấn Đề Về Dân Tộc Học Ở Việt Nam Hiện Nay
(1)
41.000 ₫
Hỏi - Đáp Về Chế Độ, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức Xã, Phường, Thị Trấn
Hỏi - Đáp Về Chế Độ, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức Xã, Phường, Thị Trấn
39.000 ₫
Freeship
Hỏi - Đáp Về Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Người Lao Động
Hỏi - Đáp Về Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Người Lao Động
45.000 ₫
-8%
Freeship
Hỏi Đáp Về Hệ Thống Tài Khoản Quốc Gia (SNA) Và Ứng Dụng Ở Việt Nam
Hỏi Đáp Về Hệ Thống Tài Khoản Quốc Gia (SNA) Và Ứng Dụng Ở Việt Nam
38.000 ₫
-7%
Freeship
Hỏi - Đáp Về Luật Lý Lịch Tư Pháp
Hỏi - Đáp Về Luật Lý Lịch Tư Pháp
(1)
15.000 ₫
-12%
Hỏi - Đáp Về Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước
Hỏi - Đáp Về Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước
(1)
24.400 ₫
-19%
Freeship
Hỏi - Đáp Về Di Sản Thế Giới Và Di Sản Thế Giới Tại Việt Nam
Hỏi - Đáp Về Di Sản Thế Giới Và Di Sản Thế Giới Tại Việt Nam
30.000 ₫
-9%
Freeship
Hỏi - Đáp Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội
Hỏi - Đáp Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội
28.000 ₫
-10%
Hỏi - Đáp Luật Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí Năm 2013
Hỏi - Đáp Luật Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí Năm 2013
27.000 ₫
Cẩm Nang Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Ở Cơ Sở
Cẩm Nang Công Tác Hội Cựu Chiến Binh Ở Cơ Sở
40.400 ₫
-19%
Freeship
Quy Định Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Kiểm Ngư
Quy Định Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Kiểm Ngư
16.000 ₫
Pháp Luật Về Giao Dịch Điện Tử Trên Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam
Pháp Luật Về Giao Dịch Điện Tử Trên Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam
(2)
79.000 ₫
-8%
Freeship
Bầu Cử Trong Đảng - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiến Từ Đại Hội Đảng Ở Cơ Sở
Bầu Cử Trong Đảng - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiến Từ Đại Hội Đảng Ở Cơ Sở
55.000 ₫
-8%
Các Kỹ Năng Cần Thiết Dành Cho Cán Bộ Chính Quyền Cấp Cơ Sở
Các Kỹ Năng Cần Thiết Dành Cho Cán Bộ Chính Quyền Cấp Cơ Sở
46.750 ₫
-15%
Freeship
Về Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ Trong Thời Kỳ Đổi Mới (Trích Văn Kiện Đảng)
Về Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ Trong Thời Kỳ Đổi Mới (Trích Văn Kiện Đảng)
277.000 ₫
-7%
Freeship
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
(19)
34.000 ₫
-8%
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Khiếu Nại, Tố Cáo
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Khiếu Nại, Tố Cáo
61.990 ₫
-16%
Về Đạo Phật
Về Đạo Phật
45.000 ₫
Freeship
Đời Sống Mới (Sách Bỏ Túi)
Đời Sống Mới (Sách Bỏ Túi)
(1)
13.000 ₫
-13%
Freeship
Cẩm Nang Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo
Cẩm Nang Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo
(2)
66.000 ₫
-8%
Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh
Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh
47.200 ₫
-20%
Những Mẫu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh - Tập 1
Những Mẫu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh - Tập 1
(2)
76.000 ₫
-7%
Những Mẫu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh - Tập 2
Những Mẫu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh - Tập 2
(1)
64.000 ₫
-7%
Cẩm Nang Hội Phụ Nữ Cơ Sở
Cẩm Nang Hội Phụ Nữ Cơ Sở
27.000 ₫
Hợp Tác Khu Vực Châu Á: Nhân Tố Asean Và Ấn Độ
Hợp Tác Khu Vực Châu Á: Nhân Tố Asean Và Ấn Độ
(1)
88.900 ₫
-10%
Freeship
Lịch Sử Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1954 - 1975 (Tập VIII) - Bìa Cứng
Lịch Sử Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1954 - 1975 (Tập VIII) - Bìa Cứng
169.000 ₫
-7%
Tìm Hiểu Pháp Luật Về Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa
Tìm Hiểu Pháp Luật Về Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa
24.300 ₫
-19%
Phòng Ngừa Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia Ở Việt Nam Hiện Nay
Phòng Ngừa Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia Ở Việt Nam Hiện Nay
52.000 ₫
-13%
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Hôn Nhân Và Gia Đình
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Hôn Nhân Và Gia Đình
33.000 ₫
-8%
Quản Lý Môi Trường Đô Thị Nhật Bản Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam
Quản Lý Môi Trường Đô Thị Nhật Bản Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam
74.400 ₫
-20%
Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Một Số Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn
Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Một Số Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn
(1)
12.000 ₫
Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống, Đạo Đức Và Giáo Dục
Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống, Đạo Đức Và Giáo Dục
73.000 ₫
-19%
Freeship
Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp Và Thống Nhất Về Biển, Hải Đảo
Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp Và Thống Nhất Về Biển, Hải Đảo
112.000 ₫
-7%
Hồ Sơ Mật Lầu 5 Góc Và Hồi Ức Về Chiến Tranh Việt Nam (Sách Tham Khảo)
Hồ Sơ Mật Lầu 5 Góc Và Hồi Ức Về Chiến Tranh Việt Nam (Sách Tham Khảo)
(26)
211.900 ₫
-26%
Freeship
Chữ Tâm Nhà Phật Và Ảnh Hưởng Của "Tâm" Đối Với Đời Sống Đạo Đức Ở Việt Nam Hiện Nay
Chữ Tâm Nhà Phật Và Ảnh Hưởng Của "Tâm" Đối Với Đời Sống Đạo Đức Ở Việt Nam Hiện Nay
26.000 ₫
-7%
Cẩm Nang Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Cẩm Nang Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp
(2)
55.000 ₫
-5%
Freeship
Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (Tái Bản Lần Thứ Ba Có Sửa Chữa, Bổ Sung)
Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (Tái Bản Lần Thứ Ba Có Sửa Chữa, Bổ Sung)
(4)
106.000 ₫
-8%
Freeship
Luật Đa Dạng Sinh Học Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đa Dạng Sinh Học Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
(1)
16.000 ₫
-11%
Freeship
Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã
Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện, Cấp Xã
63.000 ₫
-7%
Freeship
Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (Trọn Bộ 2 Tập)
Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (Trọn Bộ 2 Tập)
970.000 ₫
Vùng Đất Nam Bộ (Trọn Bộ 10 Tập)
Vùng Đất Nam Bộ (Trọn Bộ 10 Tập)
(1)
1.529.900 ₫
-24%
Freeship
Lịch Sử Kháng Chiến Nam Bộ Tập 1 (1945 - 1954)
Lịch Sử Kháng Chiến Nam Bộ Tập 1 (1945 - 1954)
347.000 ₫
-12%
Lịch Sử Kháng Chiến Nam Bộ Tập 2 (1954 - 1975)
Lịch Sử Kháng Chiến Nam Bộ Tập 2 (1954 - 1975)
460.400 ₫
-20%
Freeship
Lựa Chọn Cuộc Sống - Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI
Lựa Chọn Cuộc Sống - Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI
140.000 ₫
Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)
Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)
245.900 ₫
-15%
Freeship
Cẩm Nang Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp
Cẩm Nang Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp
43.000 ₫
-9%
Freeship
Những Vấn Đề Chính Yếu Trong Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)
Những Vấn Đề Chính Yếu Trong Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)
307.000 ₫
-12%