Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở`:

63 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Công ty phát hành: Nhà Sách Dân Hiền {"publisher_vn":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Hỏi - Đáp Về Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thị Hành
Hỏi - Đáp Về Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thị Hành
99.000 ₫
-18%
Hỏi Đáp Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng
Hỏi Đáp Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng
197.000 ₫
-21%
Freeship
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019
(1)
108.000 ₫
-10%
Freeship
Hỏi - đáp luật tố tụng hình sự năm 2015
Hỏi - đáp luật tố tụng hình sự năm 2015
99.000 ₫
Hoàn Thiện Pháp Luật Về Chuyển Đổi Giới Tính Ở Việt Nam
Hoàn Thiện Pháp Luật Về Chuyển Đổi Giới Tính Ở Việt Nam
93.000 ₫
-23%
Cơ Chế Thực Hiện Điều Ước Quốc Tế Về Quyền Con Người (Sách Chuyên Khảo)
Cơ Chế Thực Hiện Điều Ước Quốc Tế Về Quyền Con Người (Sách Chuyên Khảo)
107.980 ₫
-26%
Tìm Hiểu Quy Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Ở Việt Nam
Tìm Hiểu Quy Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ, Quyền Hạn Ở Việt Nam
77.000 ₫
-23%
Freeship
Một Số Vấn Đề Về Tham Nhũng Và Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2018
Một Số Vấn Đề Về Tham Nhũng Và Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2018
100.000 ₫
Freeship
Bình luận Luật nhà ở năm 2014
Bình luận Luật nhà ở năm 2014
(1)
224.000 ₫
-20%
Freeship
Pháp Luật Về Trọng Tài Thương Mại
Pháp Luật Về Trọng Tài Thương Mại
(4)
80.000 ₫
Freeship
Pháp Luật Về Tố Cáo - Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết
Pháp Luật Về Tố Cáo - Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết
80.000 ₫
Freeship
Dịch Vụ Pháp Lý ở Việt Nam Thực Trạng Và Định Hướng Phát Triển
Dịch Vụ Pháp Lý ở Việt Nam Thực Trạng Và Định Hướng Phát Triển
(1)
250.000 ₫
-11%
Freeship
Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật
Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật
(1)
200.000 ₫
-11%
Freeship
Pháp Luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi phạm tội
Pháp Luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi phạm tội
290.000 ₫
-17%
Freeship
Bình Luận Chế Định Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trong Luật Đất Đai 2013
Bình Luận Chế Định Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trong Luật Đất Đai 2013
200.000 ₫
Freeship
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Về Tiền Ảo Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Về Tiền Ảo Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển
(2)
145.000 ₫
Pháp Luật Quốc Tế Về Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản Biển Và Thực Tiễn Của Việt Nam
Pháp Luật Quốc Tế Về Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản Biển Và Thực Tiễn Của Việt Nam
(1)
107.990 ₫
-26%
Freeship
Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ Luật Hình sự năm 2015( sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) có hiệu lực
Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ Luật Hình sự năm 2015( sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) có hiệu lực
(1)
360.000 ₫
-20%
Freeship
So sánh đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự 2015
So sánh đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự 2015
250.000 ₫
-17%
Freeship
So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 Và Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015
So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 Và Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015
215.000 ₫
-28%
Luật Giao Thông Đường Bộ - Nghị Định Số 100/2019/NĐ-CP Ngày 30/12/2019 Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
Luật Giao Thông Đường Bộ - Nghị Định Số 100/2019/NĐ-CP Ngày 30/12/2019 Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
(10)
69.000 ₫
-23%
Freeship
Bình luận khoa học bộ luật dân sự
Bình luận khoa học bộ luật dân sự
(3)
273.000 ₫
-22%
Freeship
So sánh đối chiếu bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009 và Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017
So sánh đối chiếu bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009 và Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017
270.000 ₫
-10%
Freeship
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015
(1)
345.000 ₫
-23%
Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015
Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015
(1)
342.000 ₫
-24%
Những Nội Dung Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Những Nội Dung Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
(2)
65.000 ₫
-19%
So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2003 Với Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018)
So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2003 Với Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018)
247.000 ₫
-18%
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015
(7)
265.000 ₫
-24%
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(1)
52.000 ₫
-26%
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 - Phần Các Tội Phạm
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 - Phần Các Tội Phạm
367.000 ₫
-27%
Freeship
CHỈ DẪN TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
CHỈ DẪN TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
(1)
335.000 ₫
-26%
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự  Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Quyển 2 - Phần Các Tội Phạm
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Quyển 2 - Phần Các Tội Phạm
(2)
294.990 ₫
-26%
Freeship
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) - Quyển 1
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) - Quyển 1
245.000 ₫
-30%
Freeship
 Những nội Dung mới của Bộ Luật Tố Tụng hình sự năm 2015
Những nội Dung mới của Bộ Luật Tố Tụng hình sự năm 2015
150.000 ₫
Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015
Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015
375.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 2
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 2
(2)
360.000 ₫
-10%
Freeship
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
(2)
329.000 ₫
-27%
Freeship
Combo: Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 ( Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Chỉnh sửa, Bổ sung ) + Bộ luật hình sự ( hiện hành) ( Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Combo: Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 ( Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Chỉnh sửa, Bổ sung ) + Bộ luật hình sự ( hiện hành) ( Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
(1)
450.000 ₫
-20%
Bộ Luật Dân Sự  Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( Áp Dụng Từ 01-01-2017 )
Bộ Luật Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( Áp Dụng Từ 01-01-2017 )
(5)
50.000 ₫
-4%
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
(20)
68.990 ₫
-23%
Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
(3)
327.000 ₫
-27%
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1
(1)
499.900 ₫
-17%
Bộ Luật Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
(2)
39.500 ₫
-21%
Freeship
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 – Phần Chung
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 – Phần Chung
(2)
225.000 ₫
-10%
Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
212.000 ₫
-24%
Freeship
Pháp Luật Áp Dụng Đối Với Quan Hệ Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015
Pháp Luật Áp Dụng Đối Với Quan Hệ Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015
80.000 ₫
Hướng Dẫn Môn Học Luật Thương Mại - Tập 1
Hướng Dẫn Môn Học Luật Thương Mại - Tập 1
77.000 ₫
-14%
Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo
Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo
69.000 ₫
-23%