Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở`:

95 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Nhà cung cấp: Sách Luật VN {"seller":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Freeship
Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017
Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017
260.000 ₫
-26%
Freeship
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019
99.000 ₫
-18%
Freeship
Hỏi - đáp luật tố tụng hình sự năm 2015
Hỏi - đáp luật tố tụng hình sự năm 2015
99.000 ₫
Freeship
Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
260.000 ₫
-26%
Freeship
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
(14)
800.000 ₫
Freeship
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án
(1)
260.000 ₫
-33%
Freeship
Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động
Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động
(1)
200.000 ₫
Freeship
Bình luận Luật nhà ở năm 2014
Bình luận Luật nhà ở năm 2014
209.000 ₫
-25%
Freeship
Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự”
Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự”
240.000 ₫
-34%
Freeship
Pháp Luật Về Tố Cáo - Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết
Pháp Luật Về Tố Cáo - Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết
72.000 ₫
-10%
Freeship
Tuyển Tập Án Lệ & Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động (Tuyển tập 26 Án lệ)
Tuyển Tập Án Lệ & Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động (Tuyển tập 26 Án lệ)
245.000 ₫
-30%
Freeship
Dịch Vụ Pháp Lý ở Việt Nam Thực Trạng Và Định Hướng Phát Triển
Dịch Vụ Pháp Lý ở Việt Nam Thực Trạng Và Định Hướng Phát Triển
198.000 ₫
-29%
Freeship
Hòa Giải Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Ở Việt Nam Hiên Nay
Hòa Giải Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Ở Việt Nam Hiên Nay
249.000 ₫
-32%
Freeship
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) - Bộ luật tố tụng hình sự - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có hiệu luật từ ngày 1/1/2018)
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) - Bộ luật tố tụng hình sự - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có hiệu luật từ ngày 1/1/2018)
(1)
270.000 ₫
-7%
Freeship
Bình Luận Các Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
Bình Luận Các Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
244.000 ₫
-30%
Freeship
Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật
Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật
(1)
200.000 ₫
-11%
Freeship
Bình luận Luật Hôn nhân và gia đình (Biên soạn theo các tài liệu mới nhất)
Bình luận Luật Hôn nhân và gia đình (Biên soạn theo các tài liệu mới nhất)
240.000 ₫
-34%
Freeship
Pháp Luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi phạm tội
Pháp Luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi phạm tội
260.000 ₫
-26%
Freeship
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Về Tiền Ảo Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Về Tiền Ảo Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển
130.000 ₫
-10%
Freeship
Bình Luận Chế Định Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trong Luật Đất Đai 2013
Bình Luận Chế Định Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trong Luật Đất Đai 2013
200.000 ₫
Freeship
Hướng Dẫn Các Tình Huống Về Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự - 10 Án Lệ Đã Được Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Thông Qua
Hướng Dẫn Các Tình Huống Về Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự - 10 Án Lệ Đã Được Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Thông Qua
220.000 ₫
-37%
Freeship
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020
299.000 ₫
-36%
Freeship
Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau Pháp điển hoá lần thứ ba (Sách chuyên khảo)
Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau Pháp điển hoá lần thứ ba (Sách chuyên khảo)
(3)
210.000 ₫
-11%
Freeship
Bộ sách Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Những Quy Định Chung và Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương 14)
Bộ sách Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Những Quy Định Chung và Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương 14)
(1)
380.000 ₫
-5%
Freeship
Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất
Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất
260.000 ₫
-34%
Freeship
Bộ Luật Hình Sự
Bộ Luật Hình Sự
250.000 ₫
-33%
Freeship
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)
260.000 ₫
-13%
Freeship
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
(15)
111.000 ₫
Freeship
Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương 14)
Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương 14)
217.000 ₫
-13%
Freeship
Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự
Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự
250.000 ₫
-37%
Freeship
So sánh đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự 2015
So sánh đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự 2015
250.000 ₫
-17%
Freeship
Tuyển chọn Quyết định giám đốc thẩm và Bản án của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động từ năm 2015 – 2020
Tuyển chọn Quyết định giám đốc thẩm và Bản án của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động từ năm 2015 – 2020
308.000 ₫
-20%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
96.000 ₫
Freeship
Bình luận khoa học bộ luật dân sự
Bình luận khoa học bộ luật dân sự
(3)
273.000 ₫
-22%
Freeship
So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
(2)
306.000 ₫
-15%
Freeship
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm
(1)
360.000 ₫
-10%
Freeship
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Bìa Mềm) + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017 - Bìa Cứng)
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Bìa Mềm) + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017 - Bìa Cứng)
750.000 ₫
-11%
Freeship
So sánh đối chiếu bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009 và Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017
So sánh đối chiếu bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009 và Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017
250.000 ₫
-17%
Freeship
Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015
Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015
358.000 ₫
-11%
Freeship
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015
(2)
345.000 ₫
-23%
Freeship
Bình luận bộ luật tố tụng hình sự 2015
Bình luận bộ luật tố tụng hình sự 2015
300.000 ₫
-3%
Freeship
Combo: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017) và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Combo: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017) và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
497.600 ₫
-20%
Freeship
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XIV - CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XIV - CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
249.000 ₫
-37%
Freeship
So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 - 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 - 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
265.000 ₫
-38%
Freeship
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015
(1)
290.000 ₫
-17%
Freeship
Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015
(1)
338.000 ₫
-25%
Freeship
Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dâ Sự Năm 2015
Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dâ Sự Năm 2015
(1)
304.000 ₫
-20%
Freeship
Thủ tục thụ lý ,hòa giải và xét xử vụ án dân sự với các văn bản hướng dẫn mới nhất
Thủ tục thụ lý ,hòa giải và xét xử vụ án dân sự với các văn bản hướng dẫn mới nhất
260.000 ₫
-30%